Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Hrvatski na daljinu nije bauk

Kroz ovu radionicu polaznici će naučiti osnove rada u alatima Flipgrid, Genially,Liveworksheets, Bookcreator i Testmoz u nastavi Hrvatskoga i stranih jezika na daljinu. Polaznici će upoznati njihove prednosti i nedostatke u nastavi na daljinu te kako koristiti iste u stvarnoj nastavi za osvježavanje nastavnog procesa nakon čega učenici nastavu jezika neće smatrati baukom bilo da je u pitanju gramatika( vrednovanje putem Liveworksheets, i Genially kvizeva), bilo da je u pitanju lektira(vrednovanje razumijevanja putem alata Testmoz, izrada zajedničke e-knjige u Bookcreatoru nakon obrađenih lektira Priče iz davnine i Dobri duh Zagreba- knjiga stvaralačkog prepričavanja i zamišljena crna kronika grada Zagreba-poveznica s nast.jedinicom Vijest), bilo da je u pitanju usmeno izražavanje (Flipgrid alat u kojem učenici snimaju svoja usmena izlaganja povezana s obrađenim nastavnim jedinicama). Ovo izlaganje je ujedno i diseminacija dviju autoričinih mobilnosti koje je autoričina škola ostvarila u sklopu međunarodnog jednogodišnjeg Erasmus KA1 projekta Poboljšajmo naše poučavanje.

Gorana Babić
OŠ dr. Franje Tuđmana Brela
Croatia

Rođena 1985. u Splitu. Na Filozofskom fakultetu u Splitu diplomirala je hrvatski jezik i književnost 2008. Radi u OŠ dr. Franje Tuđmana Brela na poslovima učiteljice Hrvatskoga jezika od 2008., a od 2013.satnicu nadopunjuje u OŠ oca Petra Perice Makarska. Početkom 2019. promovirana je u zvanje učitelja mentora. Predmet profesionalnog interesa su joj očuvanje zavičajne baštine povezano s inovativnim metodama u nastavi Hrvatskoga jezika pa je s učenicima u sklopu školskih projekata stvorila i objavila 2 slikovnice o lokalnim legendama( Pelegrin i Nevistina stina) i tradiciji (Breljanske višnje-Iz Brela, e pa šta!). Također je koordinatorica dvaju međunarodnih Erasmus KA1 projekata koje ova škola provodi- Poboljšajmo naše poučavanje i Boljim poučavanjem do boljeg sutra. U nastavi se koristi raznovrsnim metodama rada koje uključuju korištenje digitalne tehnologije, igrifikacije, istraživanje te potiče učenike na razvijanje vlastitog identiteta uz znanja i vještine čitanja,pisanja i govorenja.Istražuje nove digitalne alate te izrađuje vlastite digitalne sadržaje koje rado dijeli s kolegama za primjenu u nastavnom procesu. U svom radu promiče razvoj učeničke kreativnosti u bilo kojem obliku kojim se može pozitivno utjecati na rast i razvoj učeničkih sposobnosti, znanja i vještina.Naglasak u svom profesionalnom radu stavlja na uvođenje digitalnih alata u nastavu Hrvatskoga jezika kojim taj predmet želi osuvremeniti te ga tako približiti učenicima čineći satove istog predmeta zanimljivijima i dinamičnijima. U tome joj najviše pomažu međunarodne mobilnosti u sklopu Erasmus projekata.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC