Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Učenici i studenti u online nastavi nekada i sada

Interaktivno izlaganje plod je suradnje Vlatke Ivić, više lektorice za engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Osijeku i Lidije Blagojević, profesorice matematike i informatike u 2. gimnaziji Osijek. Opisujemo obrazovno istraživanje provedeno nekoliko puta od 2015. do 2020. godine među studentima prve godine engleskoga jezika o iskustvima o uporabi elektroničkih uređaja u slobodno vrijeme i online nastavi koja je tada bila samo podrška uobičajenoj nastavi te paralelno obrazovno istraživanje među gimnazijalcima jezične gimnazija nakon iskustva online nastave u novonastalim epidemiološkim uvjetima provedeno 2020. godine. Opisat ćemo alate koji su nam u nastavi pomogli studentska i učenička iskustva u korištenju tih alata, vodeći se usporedbom istraživanja 2015./2017. i 2020. godine, koje su prednosti i ograničenja alata koje smo koristili i kako su se studentski i učenički stavovi i ponašanje promijenili tijekom proteklih pet godina. Pokušat ćemo odgovoriti na pitanje koje su prepreke bile pred studentima 2015. /2017. te gimnazijalcima 2020. te kako su svladane onda i sada. Osim načinima komuniciranja i povezivanja, sa svim njihovim prednostima i izazovima, pozabavit ćemo se i prikazom online vrednovanja studenata i učenika, načinima i postupcima online vrednovanja te što studenti i učenici o tome misle te idejama kako ih unaprijediti. Pokušati ćemo pokazati koliko je virtualno vrednovanje zaista vrednovalo usvojenost obrazovnih ishoda i kako će se iskustva iz online virtualnog vrednovanja moći koristiti u budućnosti. Nastojati ćemo primjerima pokazati svoju praksu: kako smo prikazivali obrazovne sadržaje, koje smo alate i metode koristili za izvor i prikaz sadržaja te što o tome misle studenti i učenici.

Lidija Blagojević
II. gimnazija Osijek
Croatia

Lidija Blagojević, profesorica matematike i informatike rođena je 1971. u Đakovu, diplomirala 1994. na Odjelu za matematiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje profesorica matematike i informatike. 2007. napredovala je u zvanje profesora mentora, 2012. napredovala u zvanje profesora savjetnika. te 2017. obnovila zvanje profesora savjetnika. Zaposlena je kao profesorica matematike i informatike u II. gimnaziji Osijek. 2008. godine web stranica 2. gimnazije čiji je administrator i urednik, osvojila je prvo mjesto na Carnetovom Web festivalu. Temeljem osvojenog prvog mjesta na Web-festivalu, 2. gimnazija Osijek dobila je Povelju zahvalnosti Zajednice tehničke kulture grada Osijeka za postignuća i doprinos tehničkoj kulturi u gradu Osijeku. Autorica je više udžbenika iz informatike i računalstva za gimnazije i strukovne škole, priručnika te digitalnih obrazovnih sadržaja uz udžbenike. Objavljuje članke i nastavne materijale te metodičke preporuke na raznim nastavnim portalima te u digitalnim časopisima. Izlagala je i vodila radionice na županijskim i državnim stručnim skupovima. Vodi skupine slobodnih aktivnosti i dodatne nastave iz informatike i matematike i mentorica je učenicima na školskim, županijskim i državnim natjecanjima. Ocjenjivač je na državnim maturama te mentorica studentima matematike i informatike. Vodila je nekoliko stručnih usavršavanja iz uporabe IKT-a za nastavnike u školama Osječko-baranjske županije. Organizira i vodi videokonferencije i edukacije za nastavnike. Koordinirala je međunarodni ISE projekt u školi. Sudjelovala je u međunarodnom projektu Erasmus+ Znanjem do razvoja. Provodi obrazovna istraživanja u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije o digitalnoj ovisnosti učenika. Članica je organizacijskog tima međunarodnog natjecanjau računalnom razmišljanju Dabar.

Vlatka Ivić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Croatia

Vlatka Ivić je rođena u Osijeku, Hrvatska, 1968. godine. Profesor je engleskog i njemačkog jezika i književnosti. Radi na Filozofskom fakultetu u Osijeku na Odsjeku za engleski jezik i književnost kao viši lektor. Završava poslijediplomski studij Pedagogija i kultura suvremene škole. Iskustvo je stekla radeći kao profesor engleskog i njemačkog jezika u II. gimnaziji Osijek i nakon toga radeći sa studentima kao viši lektor. Drži radionice profesorima stranih jezika kao INSET instruktor, te i profesorima drugih predmeta u sklopu projekta Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje. Dugo godina surađuje s izdavačkom kućom Školska knjiga kao autor udžbenika za engleski jezik. Područje zanimanja joj je metodika nastave stranih jezika, moderne tehnologije u nastavi, razvoj kritičkog mišljenje te transkulturalizam u nastavi.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC