Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Interaktivno učenje primijenom afektivne robotske glave PLEA

U prezentaciji će biti predstavljen projekt razvoja afektivnog robota čiji upravljački algoritmi omogućuju djelomičnu percepciju konteksta. Upravljački mehanizmi ovdje mogu biti shvaćeni kao pretvornici kontekstualnih informacija (implicitno) u podatke (eksplicitno), što je razina prikladna za korištenje od strane računala. Afektivna robotska glava, koja se koristi kao komunikacijsko sučelje između dvije udaljene stvarne osobe (nastavnika i studenta), temelji se na Wizard of Oz principu. Po tome principu robotom upravlja osoba s udaljenog mjesta koja kroz njega ostvaruje svoje djelovanje. Tehnikama vizualizacija informacija i umjetne inteligencije kopira se lice nastavnika u realnom vremenu. Ta se slika potom računalno mapira s virualnim likom koji se projicira pomoću svjetlosnog projektora na lice afektivnog robota. Mali projektor koji se nalazi u vratu robota projicira svjetlost prema gore na lice. Pritom student može i ne mora biti svjestan da komunicira sa stvarnom osobom kroz robotsku glavu. Koristeći multimodalni pristup robot ima mogućnost tumačiti ljudske neverbalne znakove na način da procjenjuje emocionalno stanje osobe. Ovdje se trenutno analiziraju tri modalnosti: emocije na licu osobe s kojom se komunicira (lice studenta), razina buke u prostoriji gdje se osoba nalazi te njen intenzitet kretnji tijela. Algoritam multimodalne fuzije potom stvara hipotezu o trenutnom emocijonalnom stanju studenta. Te se informacije potom prenose do udaljenog nastavnika koji ih može iskoristiti da po potrebi reagira ili usmjeri tok interakcije. Paralelno s razvojem afektivnog robota provode se testovi prihvatljivosti nove tehnologije preko upitnika implementiranih u Moodle sustav. Inicijalni rezultati prikazuju oprez od strane studenata te prihvačanje robota kao edukatora.

Tomislav Stipančić
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
Croatia

Tomislav Stipancic je docent na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu iz područja robotike i umjetne inteligencije. Rođen je 09.07.1976. u Zagrebu. Voditelj je fakultetskog Laboratorija za projektiranje izradbenih i montažnih sustava. Njegov istraživački rad u najvećoj je mjeri fokusiran na područja kognitivnih sustava, afektivne robotike, interakcije robota i okoline te zaključivanja temeljenog na kontekstu gdje izrađuje robote i računalne modele simulirajući pritom različite aspekte ljudskog djelovanja na realnim sustavima. Tijekom svog rada sudjelovao je u više znanstvenih i stručnih projekata. Poseban interes pokazuje za umjetnu inteligenciju, (semantičke) web tehnologije, (web) dizajn, te psihologiju ljudskog uma. Kao poslijedoktorant i stipendista Japanskog društva za promicanje znanosti (JSPS) proveo je osam mjeseci na Sveučilištu Kyoto u Japanu radeći na projektu “Computation Mechanism for Situated Sentient Robot”. Fokus istraživanja bio je izrada kognitivnih računalnih modela koji omogućuju robotsku percepciju okoline temeljenu na kontekstualnim informacijama. Svoje doktorsko usavršavanje proveo je na Royal Institute of Technology - KTH u Stockholmu te University Rey Juan Carlos - URJC u Madridu. U svibnju 2013. uspješno je obranio svoju doktorsku tezu pod nazivom “Kognitivni model za upravljanje grupom industrijskih robota”. Kao IKT specialist i e-mentor ekspert radio je više od deset godina u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet. Slobodno vrijeme provodi biciklirajući, trčeći, plivajući, kuhajući te igrajući se sa svoje dvije kćeri na koje je jako ponosan.

Leon Koren
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
Croatia

Leon Koren je rođen 14. prosinca 1994. u Varaždinu. Trenutno živi i radi u Zagrebu. Osnovnu školu pohađao je u 3. osnovnoj školi Varaždin. Nakon završene osnovne škole upisao je Elektrostrojarsku školu u Varaždinu, smjer Tehničar za mehatroniku. Po završetku srednje škole obrazovanje je nastavio na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, smjer strojarstvo. Fakultetsko obrazovanje je završio u svibnju 2020. godine s titulom magistra inženjera strojarstva. Trenutno radi u tvrtki Proel Automatizacija u Zagrebu kao mlađi inženjer. Težnja prema inženjerskom zanimanju pojavila se već u osnovnoj školi potaknuta sudjelovanjem na natjecanjima iz robotike na kojima je postigao vrlo dobre rezultate. Već i prije upisa srednje škole pokazivao je veliko zanimanje za elektroniku i elektroničke sklopove. U srednjoj školi sudjeluje u mnogim izvannastavnim aktivnostima uključujući rad na CNC strojevima te usporedno uči programiranje u C++ programskom jeziku. Dolaskom na fakultet uz redovan nastavni program sve više teži učenju različitih programskih jezika. Kroz fakultetsko obrazovanje uključuje se u projekt izrade sustava daljinskog učenja u sklopu kolegija Elektrotehnike. Ovaj projekt postaje i ključni dio njegovog završnog rada na temu Decentraliziranog upravljanja strujom DC elektromotora putem Web sučelja. Sinergija elektrotehnike, elektronike, programiranja i strojarstva postaje nit vodilja u njegovom profesionalnom životu što u konačnici dovodi do izrade sustava okretnog stola implementiranog unutar PLEA robota. Slobodno vrijeme voli provoditi u učenju novih vještina te čitanju knjiga znanstvene fantastike.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC