Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Objektivni, ni mi također

Vrednovanje je sustavno prikupljanje podataka u procesu učenja i postignutoj razini ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, kompetencijama, znanjima, vještinama, sposobnostima, samostalnosti i odgovornosti prema radu, u skladu s unaprijed definiranim i prihvaćenim metodama i elementima (Pravilnik, 6. rujna 2019. u svim OŠ i SŠ). Postavlja se pitanje na koji način vrednovanje prilagoditi online okružju? Može li vrednovanje u online okružju biti objektivno? Tijekom realizacije online nastave najveći izazov za učitelje je bio kako vrednovati, a za učenike (često i roditelje) kako pronaći put kojim će postići što bolji uspjeh odnosno što bolju ocjenu. Iako su smjernice (3. travnja 2020. MZO) bile jasne i precizne i dalje je učitelje zabrinjavala vjerodostojnost prikupljenih podataka kao i aktivnost učenika u online okruženju. Razni digitalni alati mogli su se vrlo uspješno koristiti u vrednovanju za učenje i kao učenje dok je najveći problem bilo postići objektivnost i pronaći načine za sumativno vrednovanje. Pri tome su se za vrednovanje složenijih problemskih ili istraživačkih zadataka mogle uspješno koristiti rubrike, ali je i dalje postojao problem s utvrđivanjem autorstva kod pojedinih zadataka (iako se s tim problemom susrećemo kod takvih radova i u nastavi koja nije u virtualnom okružju). Bez obzira na sva iskustva jasno je da je uz vrednovanje u virtualnom okružju potrebno više raditi i na promjeni cjelokupne paradigme vrednovanja i novog pristupa vrednovanju vezano uz promjenu kurikuluma. Cilj interaktivnog predavanja je na primjerima iz osnovne i srednje škole prikazati (ne)mogućnost objektivnog formativnog i sumativnog vrednovanja u online okružju.

Žaklin Lukša
Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec
Croatia

doc.dr.sc. Žaklin Lukša, profesorica biologij u Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec gdje teži unaprjeđenju nastavne prakse uvođenjem eksperimenata kao modela poučavanja biologije. Njeni učenici uspješno sudjeluju na državnim i međunarodnim natjecanjima iz biologije, gdje osvajaju značajna priznanja i prva mjesta. Profesorica se bavi i uređivačkom djelatnošću u časopisu za učenička istraživanja iz biologije Bioznalac te je urednica časopisa za edukaciju biologije Educatio Biologiae. Od 2011. godine na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (odsjek Čakovec) predaje kolegij "Metodika prirode i društva".

Ivana Križanac
Osnovna škola Brodarica Šibenik
Croatia

Učiteljica razredne nastave-savjetnica, Osnovna škola Brodarica. Aktivno radi na razvoju e-učenja i poučavanja u razrednoj nastavi. Inicijatorica je mnogih međunarodnih projekata u školi i sudionica eTwinning i ERASMUS+projekata. Članica mentorske skupine Škole za život.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC