Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Priča o webu jedne (ne)obične škole

U doba u kojem svi prvo potežemo za Internetskom tražilicom kad nam zatreba bilo kakva informacija jako je bitno da škola na webu ponudi sve relevantne informacije. Web stranice Geodetske škole doživljavaju svoju četvrtu generaciju. Autori nastoje prikazati razloge i način nastajanja četvrte inačice www.geoskola.hr. Uvodno je predviđen kratak povijesni prikaz mrežnih stranica Geodetske škole od prve do četvrte generacije uz propitivanje okolnosti koje su se vremenom promijenile ali i onih koje su se (možda) trebale/mogle promijeniti ali nisu. Pratit ćemo tehnološke i organizacijske uvjete u kojima su nastajale i razloge zbog kojih su nestajale. Naglasak je na organizacijskim oblicima i odgovorima na zahtjeve koji su se postavljali pred školske web stranice od 1996. do 2020. godine. U drugom dijelu prezentirat ćemo Moodle kao neuobičajen ali učinkovit alat za izradu školskih web stranica. Prikazat ćemo tijek nastajanja četvrte generacije web stranica Geodetske škole od ideje do realizacije. Uz uobičajene tehnološke zahtjeve, posebno ćemo se osvrnuti na pokušaj distribucije odgovornosti za uspostavu i održavanja sadržaja.

Ratko Medan
Geodetska škola
Croatia

Ratko Medan dipl.ing.geodezije profesor savjetnik Geodetska škola Zagreb Av. Većeslava Holjevca 15

Rođen u Zagrebu, 16.12.1978. Završio srednju Geodetsku tehničku školu u Zagrebu, nakon koje upisuje Geodetski fakultet i kojeg završava 2004. godine.

Nakon i tijekom završenog fakulteta radi na geodetskim poslovima u privredi te se u rujnu 2005. zapošljava u Geodetskoj tehničkoj školi.

Tijekom svog rada u školi surađuje na mnogim školskim projektima te vodi Geodetski praktikum i učeničku praksu nekoliko godina. Završava Carnetovu ELA-u (smjer Tutoring). Sudjeluje na CUC-u zadnjih deset godina kao sudionik te autor radova i voditelj radionica.

Od 2008.-2011. član je radne skupine za izradu Standarda zanimanja, Standarda kvalifikacije i novog kurikuluma "Tehničar geodezije i geoinformatike" u kojoj sudjeluje u izradi navedenih dokumenata. Od 2019. član i koordinator radnih skupina za izradu novih standarda zanimanja u sektoru Geodezija i graditeljstvo. Sudjeluje i vodi školski projektni tim u sklopu EU projekta "Grading soft skills - GRASS" za prepoznavanje, razvijanje i vrednovanje socijalnih vještina.(2014.- 2016.) Oženjen je. Otac troje djece.

Zlatan Soldo
Geodetska škola
Croatia

Zlatan Soldo dipl. ing. geodezije profesor savjetnik Geodetska škola Zagreb Av. Većeslava Holjevca 15

e-mail: zsoldo@geoskola.hr

Nakon osam godina rada u geodetskom gospodarstvu, Zlatan Soldo dipl. ing. geodezije (profesor-savjetnik) od 1991. godine predaje strukovne predmete u Geodetskoj tehničkoj školi. Od 1994. godine do danas je voditelj informatičke učionice. Od 1996. bio je CARnet koodinator u Geodetskoj školi. U svojoj školi vodio je i vodi više međunarodnih projekata vezanih za ekologiju i primjenu IKT u školstvu. Završio je ELA-u smjer Course Design. Više puta držao predavanja na CUCu. Autor je, koautor i urednik više naslova iz područja geodezije, informatike i tehničke kulture. Kao urednik dva puta je dobio nagradu Josip Juraj Strossmayer za područje tehničke znanosti. Za svoj pedagoški rad nagrađen je Godišnjom nagradom "Ivan Filipović" za promicanje pedagoške teorije i prakse. Nositelj je Ministrovog priznanja za uspješan, kvalitetan i kreativan rad. Odlikovan je Redom hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobit njezinih građana. Oženjen je. Otac troje djece.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC