Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Fake News

Kako sigurno koristiti medije, kritički promišljati medijske sadržaje, prepoznati lažne vijesti sve su češća pitanja s kojima se susreću djeca i mladi, budući su mediji, više nego ikada, svuda oko nas. Današnja su djeca svakodnevno izložena utjecaju medija te je nužno razvijati programe medijske edukacije i integrirati medijsko opismenjivanje u nastavni proces. Medijska edukacija olakšava razvoj kritičkog poimanja prirode masovnih medija, tehnika koje ti mediji koriste i u konačnici utjecaja koji mediji imaju na pojedinca i cjelokupno društvo. Važnost kritičke medijske pismenosti temelji se na razvijanju kritičkog poimanja pomoću kojih će djeca i mladi vladati medijima, a ne obratno. Tijekom nastave na daljinu povezali smo učenike u zajedničkoj aktivnosti povodom Dana medijske pismenosti. Cilj tematske aktivnosti bio je saznati kako i iz kojih razloga nastaju lažne vijesti te kako razlikovati istinite od lažnih vijesti. Radionica je bila namijenjena svim učenicima pri čemu su putem alata Flipgrid na video zidu Medijska pismenost – Fake News postavljali svoje odgovore putem video zapisa u trajanju do 5 minuta. Odgovore su svi sudionici mogli poslušati i komentirati. Ovakvim interaktivnim načinom učenici su se međusobno povezali u jedinstvenom prostoru komunikacije a u svojim odgovorima prepoznali su brojne situacije uporabe medije u svrhu dezinformiranja i masovne obmane javnosti te iznijeli svoja promišljanja o načinima kako prepoznati lažne vijesti te kako se od njih zaštiti. Zaključili smo kako ne postoji jednostavan ni univerzalan način za prepoznavanje lažnih vijesti ali postoje smjernice koje nam mogu olakšali prepoznavanje lažnih vijesti i pomoći nam u borbi protiv širenja takvih vijesti

Sanja Pavlović Šijanović
Gimnazija Vukovar
Croatia

Rođena je 12. srpnja 1974. godine u Vukovaru. Osnovnu školu te 1. i 2. razred Prirodoslovno-matematičke Gimnazije završava u Vukovaru a zbog ratnih zbivanja nastavlja srednjoškolsku naobrazbu u Gimnaziji Varaždin. Proglašena je učenicom generacije i u tom vremenskom periodu intenzivno volontira u Gradskom društvu Crveni križ Varaždin. Na fakultetu Organizacije i Informatike u Varaždinu, upisuje program studija Informatike, smjer Informacijski sustavi te stječe stručnu spremu sedmog stupnja i stručni naziv Diplomirani informatičar. Na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu završava program pedagoško-psihološke izobrazbe. Po povratku u Vukovar, 10. rujna 2001. godine zapošljava se u Gimnaziji Vukovar kao profesor informatike. Stručni ispit položila 2003. godine u XV. Gimnaziji u Zagrebu za zanimanje profesora informatike-računalstva. Predaje u jezičnim, općim i prirodoslovnim usmjerenjima. Voditeljica je Stručnog aktiva za matematiku, fiziku i informatiku od 2002. godine, sindikalni povjerenik NSZSSH podružnice Gimnazije Vukovar od 2008. godine te povjerenik Gradskog društva Crveni križ Vukovar od 2002. godine. Član je Školskog odbora u trećem uzastopnom mandatu. Od 2015. godine administrator e-dnevnika. Sudjeluje je u brojnim projektima vezanim za edukacije odraslih te nastavnika: ECDL, e-Škole, Unapređenje pismenosti temelj cjeloživotnog učenja, Kako učiti u online okruženju, Putevima digitalnih kompetencija… Microsoft Innovator Educator Expert od 2016. godine a 2018. godine stječe status Microsoft Innovator Expert Trainer. Dobitnica zahvalnice za doprinos razvoju kvalitete odgojno obrazovnog sustava Republike Hrvatske kroz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima u školskoj godini 2018./2019. i 2019./2020. Redovito se stručno usavršava, sudjeluje u projektima, piše stručne članke i radove te voli nove izazove.

Davor Šijanović
Gimnazija Vukovar
Croatia

Rođen je 12. studenoga 1969. godine u Vukovaru. Osnovnu i srednju školu završava u Vukovaru, te upisuje Kineziološki fakultet u Zagrebu na kojem stječe diplomu profesora fizičke kulture. Zbog ratnih zbivanja jedno vrijeme provodi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje upisuje poslijediplomski fakultet na Sveučilištu u Sacramentu (CSUS), završava jednu godinu, ali iz privatnih razloga vraća se iz SAD-a i nastavlja svoj profesionalni put u Gimnaziji Vukovar, gdje radi od 1998. godine na poslovima nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture. U periodu od 2013. - 2018. godine uspješno obnaša dužnost ravnatelja Gimnazije Vukovar u vrijeme početka i završetka pilot projekta CARNet –a e – Škole. U školskoj 2018. / 2019. godini nastavlja raditi u Gimnaziji Vukovar na radnom mjestu nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture. Osim nastavničkih obveza, aktivan je u lokalnoj zajednici kao član koordinacijskog tima „Za osmijeh djeteta u bolnici”, član je etičkog povjerenstva Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i član je upravnog vijeća saveza školskih sportskih društava Vukovarsko – srijemske županije. Redovito se stručno usavršava, kako u struci, tako i u primjeni IKT-a u nastavi. Aktivno i potpuno vlada Engleskim jezikom na razini C2 (položen TOEFL ispit u SAD – u). Uvijek nastoji biti usredotočen na inovacije i razvijati kreativnost kod djece kako bi svojim iskustvom dao doprinos unaprjeđenju obrazovnog sustava RH (Škola za život). Dvije godine za redom (2018./2019. i 2019./2020.) dobitnik je nagrade MZO za doprinos razvoju kvalitete odgojno – obrazovnog sustava Republike Hrvatske kroz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC