Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Izazovi višestrukih pismenosti - međuškolski projekt

Međuškolski projekt Izazovi višestrukih pismenosti predstavit ćemo na konferenciji. Svjetski Dan pismenosti 8.rujna važan je datum za početak svake nove školske godine što je i bila motivacija za provođenje projekta na školskoj razini iz nekih nastavnih predmeta u OŠ ˝Ivana Brlić-Mažuranić˝ Slavonski Brod, a onda i povezivanje s nastavnim predmetom Povijesti u OŠ ˝Dr. Stjepan Ilijašević˝ Oriovac.Uz pojam pismenosti često se vežu predrasude da je čovjek pismen ako ovlada osnovnim elementima pismenosti: čitanje, pisanje i računanje. Epidemiološka situacija u zemlji i svijetu prisilila nas je na aktivno korištenje, do sada, manje poznate vrste pismenosti – obrazovanje na daljinu koje smo koristili uz individualno usavršavanje. Uz međuškolski projekt Izazovi višestrukih pismenosti predstavit ćemo važnost svih vrsta pismenosti i njihovu realizaciju kako u stvarnom, tako i u virtualnom okruženju. Izazovi izvanučioničke nastave uz spomenuti projekt znatno su pridonijeli osnaživanju osnovne, medijske, informacijske, kartografske, kulturalne, duhovne i ostalih vrsta pismenosti. Razvijanje pismenosti je proces i izazov s kojim se susrećemo sve civilizacije, no digitalno doba također nas potiče da razvijamo kompetencije suvremenog učenika 21.stoljeća, ali i vlastite kompetencije. Korelacijski pristup, integracija postojećih nastavnih sadržaja Hrvatskoga jezika i Povijesti u neke druge predmete, međuškolskom suradnjom, populariziranjem pismenosti uključivanjem uz međunarodne projekte učinili smo nastavu zanimljivijom, dinamičnijom u kojoj učenik uviđa važnost svih vrsta pismenosti koji utječu na njegovo obrazovanje, ali i na socijalni, gospodarski i ekonomski razvoj. Jedan od najvećih uzroka siromaštva u svijetu je problem nepismenosti čega smo postali svjesni posebice u okolnostima uzrokovanim COVIDOM-19.

Višnja Kokanović
OŠ ˝ Ivana Brlić-Mažuranić˝ Slavonski Brod
Croatia

Višnja Kokanović zaposlena je na mjestu učiteljice hrvatskoga jezika u OŠ ˝Ivana Brlić-Mažuranić˝ Slavonski Brod 20 godina s punim radnim vremenom. Tijekom dosadašnjeg rada kontinuirano se stručno usavršavala , obavljala poslove razrednika, sudjelovala u radu školskih povjerenstava i natjecanjima, pripremanju školskih priredaba i radu s učenicima koji nisu izvorni govornici hrvatskoga jezika. Vodi dramsko-recitatorsku skupinu, a jedno vrijeme i novinarsku skupinu. Napredovala je 4. listopada 2019. u zvanje učitelja mentora. Aktivno je radila na praćenju školskog projekta ( Ne) pismenost i razvijanje pismenosti, uključivala je rad svojih učenika na eTwinning uz projekt Pipi Duga Čarapa nastavlja svoje putovanje. Jedna je od suautora priručnika za 7.razred izdavačke kuće Profl Klett d.o.o. .U spomenutoj izdavačkoj kući radila je i na projektu Hrvatski velikani.

Antonija Jagodar
OŠ "Dr.Stjepan Ilijašević" Oriovac
Croatia

Antonija Jagodar zaposlena je u OŠ „Dr.Stjepan Ilijašević“ Oriovac gdje predaje nastavni predmet Povijest učenicima od 5. do 8.razreda kao i u PŠ Slavonski Kobaš koja pripada matičnoj školi u Oriovacu. Diplomirala je 22. studenog 2005. na Filozofskom fakultetu Sveučilište u Zadru te stekla zvanje prof. sociologije i povijesti. Radeći s djecom, imala je različita iskustva, ali je uvijek nastojala ostvariti cilj zadan nastavnom jedinicom bez obzira imam li odlične, pristojne, savjesne, odgovorne učenike ili one živahnije, s teškoćama i specifičnostima u učenju i vladanju. Sudjeluje u svim oblicima stručnog usavršavanja koje nudi AZOO i MZO. Škola u kojoj radi sudjelovala je u pilot projektu e-Škole što podrazumijeva i edukacije i moocove u ciklusu projekta. Prošle školske godine 2019./ 2020. sudjelovala je po prvi puta na Konferenciji za korisnike (CUC) u Šibeniku od 6. do 8.11.2019. na temu „Čovječe pazi da ne ideš malen ispod zvijezda“. Javila se na Javni poziv za prijavu inovativnih „Metodičkih preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma i međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu“ i od šest prijavljene metodičke preporuke sve su pozitivno ocijenjene. Nastoji pratiti inovacije u struci i prilagoditi ih potrebama i interesima svojih učenika koliko je to moguće.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC