Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Snimaj, strimaj, komentiraj

Polaznici radionice izradit će kratku videolekciju u PowerPointu i zatim će lekciju prenijeti na aplikaciju Stream i preuzeti poveznicu za dijeljenje u kanalu na Teamsu ili izravno podijeliti na društvenoj mreži Yammer u grupi kreiranoj za potrebe radionice. Odabrat će tri videolekcije koje će komentirati i kolegijalno vrednovati prema predloženoj rubrici izrađenoj u aplikaciji Quick Rubric. Završnu će povratnu informaciju polaznici dati pomoću aplikacije za kratke ankete. U slučaju da se radionica odvija u online okružju, sudionici će se uključiti u radionicu pomoću aplikacije Teams putem videopoziva. Za potrebe radionice sudionici trebaju imati svoju AAI@Edu.hr identitetsku oznaku te lozinku za pristup MS Office 365 aplikacijama.

Nataša Sajko
Medicinska škola Varaždin
Croatia

Nataša Sajko profesorica je hrvatskoga jezika i književnosti zaposlena u Medicinskoj školi Varaždin. Jedna je od autorica kurikuluma predmeta Hrvatski jezik i međupredmetne teme Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije u Cjelovitoj kurikularnoj reformi 2015. - 2016. Mentorica u Školi za život bila je od 2018. do 2020., Microsoft Certified Educator (MCE) i Microsoft Innovative Educator Expert 2019. - 2020. i 2020. - 2021. Surađivala je na projektu e-Škole kao članica radne skupine za izradu preporuka i kriterija za kvalitetne e-Lektire i kao članica prosudbenog povjerenstva za Robotsko kazalište lutaka. Izlagala je na dvjema konferencijama CUC 2017 (Zabavno učenje glagoljice) i CUC 2018 (Ljubici u pohode). Pobijedila je na Microsoftovu Tech Pill Challengeu 2019. i izborila sudjelovanje na svjetskoj Microsoftovoj edukacijskoj konferenciji E2 u Sydneyu 2020. Izradila je mnoštvo videolekcija, digitalnih nastavnih materijala i objavljenih na mrežnim stranicama “Škole za život” te scenarija poučavanja za međupredmetne teme u sklopu projekta e-Škole objavljenih na Edutoriju. Suatorica je Metodičkoga priručnika za Hrvatski jezik za srednju školu (Škola za život) i udžbenika i čitanki za Hrvatski jezik. I dalje neumorno traga za novim obrazovnim izazovima, digitalnim alatima i primjerima dobre prakse te rado dijeli novostečeno znanje i vještine s drugim polaznicima.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC