Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Vrednovati kako, pita se svatko, sada je lako uz pravi alatko

Vrednovanje u online okruženju je izuzetno izazovno i zahtjevno te se učitelji najčešće susreću s problemom realnog vrednovanja obzirom da ponekad učenički radovi nisu u potpunosti samostalno napravljeni pa je važno odabrati alate koji omogućuju što realnije vrednovanje. Kako bismo vrednovali i pratili aktivnost učenika u online okuženju važno je osmisliti način praćenja, kriterije te formativno vrednovanje. Sudionici će u radionici upoznati nekoliko alata za praćenje i vrednovanje te će sami isprobati kako funkcioniraju i kako pomoću njih izraditi različite materijale za vrednovanje. Voditeljica će prije svake aktivnosti sudionicima dati kratak teorijski uvod i vođenje, a zatim će sudionici sami sudjelovati u aktivnosti. 1) Padlet – prikupljanje uradaka, vrednovanje, povratna infromacija za učenike, praćenje rada učenika, suradnja učenika i suradnja u kolektivu. 2) Mindomo – izrada mentalne mape, vrednovanje, povratna informacija za učenike, praćenje u realnom vremenu, suradnja učenika 3) Bookwidgets – izrada kviza i radnog listića, vrednovanje, praćenje rada učenika, povratna informacija za učenike, statistički podaci 4) Quic Rubric - izrada rubrika za vrednovanje postera, izlaganja, istraživačkih radova i slično

Melita Povalec
Školska knjiga d.d.
Croatia

Melita Povalec, rođena 25. listopada 1984. godine u Zagrebu završila je opću gimnaziju u Ivanić Gradu te diplomirala na PMF – u, smjer prof. biologije. Završila je tečaj za računalnog operatera ECDL, program ICT Edu, tečaj za školskog koordinatora međunarodnog programa Eko-škole, edukaciju za primjenu Teen Cap programa, program „Uvod u projektno planiranje“ (FSO), program „Razvoj kompetencija učitelja za rad u multikulturalnom okruženju“ (FSO), „E – škole“ – edukacije u sklopu državnog projekta, „EU fondovi i programi namijenjeni udrugama“, te je 2016. godine napredovala u zvanje mentora i stekla je certifikat British Councila C1 razine engleskog jezika. Rad u školi započela je 2008. godine, a od 2010. je radila u OŠ Frana Galovića u Zagrebu na poslovima: učiteljica prirode i biologije, školska koordinatorica Eko – škole, povjerenica za otpad, voditeljica izvannastavnih aktivnosti te je bila dio tima za kvalitetu, a trenutačno je zaposlena kao urednica biologije u izdavačkoj kući, Školska knjiga. Profesorica Povalec koordinirala je brojnim međunarodnim projektima „Litter less“ i „Zelena čistka“, eTwinning projektima te je sudjelovala u Erasmus projektu „Eco Tesla“ i koordinirala Erasmus projekte: KA2 „Games for learning Science“, KA1 „KIDAMO“. Sudjelovala je na eTwinning konferenciji na Malti „Pokrenimo inkluziju“ te ima priznanja za mentoriranje učenika na državnoj razini iz znanja biologije. Profesorica je autorica članaka, priručnika i digitalnih obrazovnih sadržaja, držala je predavanja i radionice na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini. Svakodnevno koristi digitalne alate za suradnju u kolektivu i nastavi, pripremu i provedbu projekata te u poučavanju koristi nove i inovativne metode.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC