Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Videosadržaji u nastavi Hrvatskoga jezika

U interaktivnom izlaganju autorica će predstaviti nekoliko mogućnosti i ideja za uporabu videosadržaja u nastavi Hrvatskoga jezika, ali predstavljeni nastavni sadržaji i ideje mogu poslužiti kao poticaj i učiteljima drugih nastavnih predmeta. Riječ je o prikazu kratkih videosadržaja (videoklipova) i aplikacija za njihovu izradu koje je moguće primijeniti u različitim oblicima nastave (nastava na daljinu, obrnuta učionica, klasična učionica) jer nisu utemeljeni na predavačkom, frontalnom obliku rada, kao što je najčešće slučaj s uobičajenim videolekcijama, nego su osmišljeni kao motivacijski i asocijativni poticaj na različite učeničke aktivnosti ili prezentaciju postignuća u školskim projektima. Videosadržaji su izrađeni različitima digitalnim alatima za izradu videomaterijala (Powtoon, Biteable, Moovly, Kizoa, Adobe Spark Video…) te će se izlaganje djelomično dotaknuti i izbora odgovarajućega alata ovisno o namjeni i vrsti videosadržaja. U pitanju su videomamci ili poticaji za čitanje i pripremu djela za cjelovito čitanje, animacije ključnih pojmova ili sadržaja učenja (književnoteorijski pojmovi i jezični sadržaji), jezični savjetnik (zbirka jezičnih savjeta), asocijativni poticaji za literarno stvaralaštvo, predstavljanje učeničkih postignuća (literarnih radova), animacije općeljudskih tema (ljubav, dobrota, nesebičnost…) u obliku kratkih animiranih filmova kao i interaktivni videosadržaji s ugrađenim poticajnim interaktivnim zadatcima (alat EdPuzzle, kombinacija alata Microsoft Stream i Microsoft Forms).

Ivana Macan
Osnovna škola Vijenac, Osijek
Croatia

Ivana Macan rođena je 1978. godine u Osijeku gdje pohađa osnovnu školu i gimnaziju. Pedagoški fakultet u Osijeku (danas Filozofski fakultet Osijek) završava 2003. godine sa zvanjem profesorice hrvatskoga jezika i književnosti. Kao učiteljica Hrvatskoga jezika u OŠ Vijenac Osijek zaposlena je posljednjih četrnaest godina. U školskoj godini 2019./2020. promovirana je u zvanje učiteljice mentorice Hrvatskoga jezika. Permanentno stručno usavršavanje i praćenje najnovijih didaktičkih, metodičkih i pedagoških spoznaja smatra iznimno bitnim te su različiti oblici usavršavanja dio njezine profesionalne svakodnevice. Rado sudjeluje na stručnim skupovima organiziranima za učitelje Hrvatskoga jezika, ali i na usavršavanjima s interdisciplinarnim sadržajima iz područja odgoja i obrazovanja. Rado održava predavanja na stručnim skupovima vezanima za integraciju IKT-a u nastavu Hrvatskoga jezika (ŽSV učitelja Hrvatskoga jezika, CUC, webinari u organizacije Školske knjige…) sa željom da sustručnjacima podijeli vlastita iskustva dobre prakse. Izrađuje digitalne obrazovne sadržaje primjenjive u nastavi Hrvatskoga jezika koje redovito objavljuje je u repozitorijima digitalnih aplikacija u kojima su načinjeni kao i na CARNETOVOM Edutoriju. Autorica je dodatnih digitalnih sadržaja kao dio digitalne podrške uz udžbenik Snaga riječi autorice Anite Šojat. Dobitnica je nagrade Ministarstva znanosti i obrazovanja za inovativni digitalni obrazovni sadržaji (Otok glagoljaša prema Javnom pozivu MZO.) Posljednjih godina izrađuje digitalnu i tiskanu monografiju o OŠ Vijenac za svaku školsku godinu kao dragocjen podsjetnik svih uspjeha učenika i učitelja jedne škole. Kao voditeljica literarne skupine potiče učeničko literarno stvaralaštvo i redovito njihova kreativna ostvarenja prijavljuje na niz literarnih natječaja i smotri na kojima učenici postižu značajne uspjehe.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC