Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Uvod u digitalne alate za nastavu na daljinu

Na radionici će se prezentirati nekoliko digitalnih alata te uvod u njihovo korištenje koji će biti dovoljan da sudionike osposobi za njihovo osnovno korištenje te im da temelj za daljnje istraživanje i usavršavanje korištenja svakog od obrađenih alata. Svaki od alata će biti popraćen uvodom – općenitim informacijama o alatu te čemu taj alat služi i prikazom konkretnih primjera rada u alatu ( ClassDojo – otvoriti razred, pozvati i dati podatke učenicima i roditeljima, stavljanje zadataka, pregled i povratna informacija, bookcreator- kako postavljati podlogu, birati fotografije, vrsta teksta, veličina formata, kako se sprema na policu i na koji način to učenici mogu samostalno izrađivati, izraditi kviz u alatu Educandy) Sudionici će naučit kako napraviti online likovni natječaj i izložbu likovnih radova koji su u implementaciji s kurikulom LK i projekta. Svaki sudionik će isprobati rad na svakom od obrađenih alata na način da se registrira na alat te napravi osnovne korake, korake potrebne za stvarno korištenje određenog alata u nastavi. Svakom sudioniku će biti prikazani primjeri kako međusobno povezivati sadržaje obrađene raznim digitalnim alatima. Izrada digitalne knjige - obrada nastavnog sadržaja Prirode i društva, sakupljanje materijala koje su izradili učenici, izrada digitalne knjige, stavljanje zadataka i gotove digitalne knjige na ClassDojo, prezentacija knjige interaktivnim plakatom i korištenje digitalne knjige u svrhu Erasmus+ projektu. Svaki sudionik će biti ospodobljen za korištenje alata u nastavi na daljinu, dobiti upute i primjere dobre prakse.

Natalia Rogoznica Nađ
Osnovna škola Ivana Gundulića, Zagreb
Croatia

Rođena 1991. godine u Zagrebu gdje je završila IX. gimnaziju i Učiteljski fakultet. Po zvanju magistar primarne edukacije, a trenutno radi kao učiteljica razredne nastave u OŠ Ivana Gundulića u Zagrebu. Vođene izvannastavne aktivnosti su Robotika i Erasmus + grupa. Koordinator Erasmus + KA2 projekta On the traces od the @nicent Europe. Često sudjeluje u Erasmus + projektima tijekom kojih organizira mnogobrojne aktivnosti te se stručno usavršava na edukacijama u i izvan RH. Također se redovito usavršava na aktivima i županijskim vijećim te online edukacijiama. 2020. sudjeluje u online konferenciji Teahers Matter summit. U slobodno vrijeme voli učiti strane jezike i programiranje.

Henrieta Herjavec Rubčić
Osnovna škola Ivana Gundulića, Zagreb
Croatia

Henrieta Herjavec Rubčić, učitelj mentor s dvadeset petogodišnjim iskustvom u obrazovanju. U 2013./2015. primila je od Agencije za mobilnost i programe EU nacionalnu nagradu COMET, europsku oznaku kvalitete za uspješno vođenje multilateralnog projekta COMENIUS. Od 2016.je koordinator Erasmus+ Ka1 projekta pod nazivom Internacionalizacijom i digitalizacijom do unapređenja konkurentnosti škole, a od 2018.koordinator KA2 projekta Art@Heart koji je dobio etwinning nacionalnu i međunarodnu nagradu. Kao diseminaciju KA1 projekta organizirala je i vodila predavanje i radionice na Županijskom stručnom vijeću na kojem je prisustvovala kao predavač, ugostila je i kao predavača zamjenicu ministrice Lidiju Kralj koja je sudionicima prezentirala novu kurikularnu reformu,“ Škola za život“. Zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji s Europskom komisijom Hrvatska, pozvana je da sudjeluje i djeluje u radnoj skupini učitelja u Briselu. Radna skupina EU Teaching testing panel radi već četvrtu godinu na radnim, digitalnim zadacima i aktivnostima Learning kids corner koji je dostupan na web stranici EU. Učiteljica Henrieta je predstavnik osnovnih škola RH. Često odlazi i sudjeluje kao predavač na međunarodnim konferencijama, primjerice u Pragu na kontaktnom summitu 2016.gdje je predstavila svoju ideju za novi projekt te pronašla nove partnere za isti, u Mostaru 2017.na 3.Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji pod nazivom Pedagogija, obrazovanje i nastava s temom „ Razvoj interkulturalnih kompetencija i zdravog stila života, sudjeluje kao predavač na Međunarodno – znanstveno-stručnom simpoziju na temu Cjeloživotnim obrazovanjem do profesionalnog identiteta u Sisku 2019. godine. 2020. sudjeluje u online konferenciji Teahers Matter summit. Dobitnik je nacionalne nagrade za najbolje učitelje, njih 510 u akademskoj godini 2018./2019.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC