Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Virtualno vrednovanje interaktivnim apletom

Organiziranje učenja na daljinu, suradnju i vrednovanje je moguće ostvariti pomoću mrežnog sustava GeoGebre. Kreiranjem virtualne učionice u GeoGebri nastava može biti zanimljivija i dinamičnija, kako učeniku tako i nastavniku. Nastavnik u virtualnoj učionici komunicira s učenicima objavama i komentarima. Također može zadavati različite tipove zadataka. Nastavnik može izraditi interaktivne aplete koji će učeniku dati povratnu informaciju o vlastitom napretku, kao i uvid u učinkovitost strategije učenja. Nadalje, nastavnik potiče i prati učenikov napredak u svrhu planiranja procesa učenja. Vrednovanje učenikova uratka može biti formativno i sumativno koje je na ovaj način znatno jednostavnije i brže. Učenik, svojim sudjelovanjem i radom, razvija samostalnost i odgovornost za osobni napredak u učenju. Sudionici radionice će se na početku uključiti u virtualnu učionicu. Moći će isprobati kako funkcionira virtualna učionica u GeoGebri s apletom za Linearnu funkciju. Isprobat će gotovi interaktivni aplet u kojem se može eksperimentirati i izvoditi zaključak. Također će moći isprobati kako se apletom može samovrednovati, ali isto tako i dobiti povratna informacija o razini usvojenosti znanja i razvijenosti vještina pojedinog učenika u svrhu izrade plana podrške u učenju. Sudionici će uz pomoć voditeljica radionice naučiti kako izraditi isprobani aplet. Izradom tog apleta sudionici će naučiti kako skriptirati, kako postaviti i definirati logičke naredbe, kako napraviti tekstualno polje i pridružiti ga zadanom povezanom objektu. Nakon izrade interaktivnog apleta sudionici će objaviti aplet u virtualnoj učionici za učenike. Ishodi učenja za polaznike radionice bit će ostvareni kroz navedene aktivnosti.

Snježana Bošnjak
Elektrotehnička i prometna škola Osijek
Croatia

Snježana Bošnjak rođena 1967. godine u Osijeku. Diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i stekla zvanje profesora matematike i fizike. Zaposlena u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek. Sve godine rada nastoji poticati inovativnost i kreativnost kod učenika. Redovita je na skupovima namijenjenima nastavnicima matematike od županijske do državne razine. Često se uključuje kao predavač na navedenim skupovima. Od 2017. promovirana je u zvanje profesora savjetnika matematike. Radi profesionalnog usavršavanja položila je sve module ECDL tečaja. Sudjelovala je kao predavač na CUC konferenciji 2018. s radionicom pod nazivom "Razvoj konceptualnog znanja kroz matematičke modele" te 2019. s radionicom pod nazivom „Iskustveni učenjem do Eulerovog pravca“.

Kristina Lozina
Elektrotehnička i prometna škola Osijek
Croatia

Kristina Lozina, rođena 1992. godine u Našicama. Diplomirala je na Odjelu za matematiku u Osijeku 2017. godine i stekla zvanje magistre matematike i informatike. Zaposlena u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek od 2017. godine. Tijekom svoga rada nastoji približiti matematiku učenicima na svim razinama poučavanja. Redovita je na skupovima namijenjenima nastavnicima matematike od županijske do državne razine.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC