Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

MOBILE GYM

Tijekom interaktivnog izlaganja predstavit ću istraživačko učenje u nastavi TZK, na temu Vježbe snage za mišiće cijelog tijela koja se prema kurikulumu nastavnog predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura može obraditi kao izborni i/ili obavezni sadržaj u osnovnoj i u srednjoj školi. Učenici gimnazije su s profesoricom, u okviru redovne nastave usvojili vježbe za mišiće cijelog tijela koje su dodatno samostalno istražili i uz zadane tjedne Mogy programe uvježbavali. Kao tjednu tjelesnu aktivnost učenici su dobili na svoje pametne telefone Mogy programe vježbanja kao i zadatak izraditi jednu vježbu za svaku skupinu mišića i prikazati tu vježbu kroz zadane sastavnice u jednom od digitalnih alata po izboru (Pdf, PPT, Word, Canva i sl.) U izlaganju ću prikazati što je to Mogy aplikacija i na koji način su učenici putem Mogy aplikacije učili, unapređivali postojeća znanja i vještine, razvijali svoje sposobnosti, odnosno kako su i što vježbali te na koji način su digitalno prikazali svoje zadatke. Ideja je u budućnosti pozvati druge srednje škole RH na suradnju i suradničko učenje gdje bi se učenici upoznali s učenicima drugih škola putem jednostavnog digitalnog alata Flipgrid, a uz pomoć alata Teams povezati timove srednjih škola gdje bi učenici mogli međusobno razmijeniti svoja iskustva, predstaviti vlastite programe vježbanja kao i rezultate vježbanja te analizirati svoj napredak. U OneNoteu sam kreirala bilježnice za svaki razred, u koje sam spremala sve učeničke radove, rezultate i aktivnosti. Evaluaciju provedenog učenja u digitalnom okruženju provela sam u Formsu.

Mirela Šunda
Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo
Croatia

Mirela Šunda, rođena 1977. u Đakovu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Kineziološki fakultet završava 2001. godine u Zagrebu. Student je doktorskog studija Kineziologije u Zagrebu. Predaje Tjelesnu i zdravstvenu kulturu u Gimnaziji A. G. Matoša, Đakovo. Dobitnica je nagrade Hrvatskog kineziološkog saveza za najuspješnijeg kineziologa početnika u Hrvatskoj 2011. godine, 2014. godine nagrade Hrvatskog školskog sportskog saveza za doprinos školskom sportu, nagrade Hrvatskog školskog športskog saveza i Hrvatske olimpijske akademije na natječaju „ Školski šport i olimpijski pokret. Do 2016. godine član Nadzornog odbora Školskog sportskog saveza Osječko – baranjske županije. Redovito se stručno usavršava putem online edukacija i edukacija na lokalnim, državnim i međunarodnim stručnim skupovima i konferencijama. Aktivno sudjeluje na stručnim i znanstvenim skupovima kao predavač ili voditelj radionice, sudjeluje u radu Udruge kineziologa grada Zagreba i Hrvatskog kineziološkog saveza, član je organizacijskog odbora Ljetne škole kineziologa. Dobitnica je priznanja Hrvatskog kineziološkog saveza za uspješan rad. Promovirana je u zvanje profesora savjetnika u siječnju 2020. U radu s učenicima primjenjuje suvremene nastavne metode i priprema učenike za natjecanja. Redovito sudjeluje na državnim natjecanjima, a tri godine osvaja 1.mjesto na državnom natjecanju u, osigurava tri plasmana na svjetsko školsko rukometno prvenstvo. Aktivno je sudjelovala i u pilot projektu e-Škole. Od 2017. godine je vanjski suradnik Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2018. godine je vanjski suradnik na Fakultetu odgojno obrazovnih znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Autor je Metodičkih preporuka za predmet TZK i jedan od autora digitalnog nastavnog materijala za studente FOOZOS-a u Osijeku.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC