Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Pomiješajmo eksperimentalno pa razmijenimo digitalno

Tijekom interaktivnog izlaganja predstavit ćemo istraživačko i suradničko učenje u nastavi fizike, na temu Temperatura smjese koja je prema kurikulu predmeta Fizika ostavljena kao izborni sadržaj u osnovnoj, a obvezna u srednjoj školi. Učenici osnovne škole i učenici izborne nastave fizike u gimnaziji su, neovisno jedni o drugima, eksperimentalno istražili Richmannovo pravilo s opremom iz kućne radinosti i s laboratorijskom opremom. Prikazat ćemo u izlaganju na koji smo način digitalno povezali učenike, a takav istraživački i suradnički rad može se provesti, na sličan način, i u drugim predmetima. Za suradničko učenje smo odabrati digitalne alate na koje se učenici mogu prijaviti sa svojom AAI adresom. To su alati u sklopu Office 365 – Teams, Word, Excel, PowerPoint, Forms. Prikazat ćemo kako smo u Teamsu formirali timove i povezali učenike osnovne i srednje škole. Iskoristili smo mogućnost ugradnje digitalnog alata Wakelet u Teams i jednostavnost suradnje pomoću tog alata. Koristeći Flipgrid, učenici su se predstavili jedni drugima. Učenici su u paru vršili eksperimentalna istraživanja i naučili kako ponavljanjem mjerenja mogu doći do što točnijeg rezultata. Nakon mjerenja su pisali izvješća pomoću Office 365 alata, u dijeljenim dokumentima Word i Excel. Svoja pisana izvješća, video uratke i slike složili su u jednom od ponuđenih alata – Genially, PowerPoint ili Google Slides. Interaktivne kvizove smo sastavljali u digitalnim alatima Teachermade, Oodlu i Wizer.me, a Escape Room u Google obrascima. Učenici su rezultate mjerenja međusobno predstavili i raspravili o dobivenim rezultatima na videokonferencijskom sastanku u Teamsu. Evaluaciju provedenog suradničkog učenja proveli smo u Formsu.

Spomenka Hardi
Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo
Croatia

Spomenka Hardi, rođena 1967. u Đakovu gdje je završila osnovnu i srednju školu, a studij matematike i fizike 1991. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Predaje fiziku u Gimnaziji A. G. Matoša, Đakovo. Voditeljica je Županijskoga stručnoga vijeća fizike u gimnazijama Osječko-baranjske županije od 2010. godine. 2018. god. promovirana je ponovno u zvanje profesora savjetnika. Redovito se stručno usavršava putem online edukacija i edukacija na lokalnim i državnim stručnim skupovima. Aktivno je sudjelovala na mnogim stručnim supovima kao predavač ili voditelj radionice. U radu s učenicima primjenjuje suvremene nastavne metode i priprema učenike za natjecanja. U školi organizira stručno-znanstvena predavanja, a već jedanaest godina organizira Zimsku školu fizike za učenike i nastavnike srednjih škola Osječko-baranjske županije. Sudjelovala je u ISE projektu i stekla naprednu značku ISE guru u primjeni digitalnih alata u nastavi. Aktivno je sudjelovala i u pilot projektu e-Škole. Od lipnja 2017. do rujna 2018. bila je član Projektnog tima EU Projekta unapređenja obrazovnog sustava u predmetnom području fizike u općem i strukovnom srednjoškolskom obrazovanju Phys-Me. Suautor je Kurikuluma dodatne nastave fizike i priručnika za nastavnike Laboratorijske vježbe iz fizike i autor metodičkih preporuka iz fizike. Šk. god. 2019./20. nagrađena je kao jedan od najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika.

Tanja Paris
Osnovna škola Vijenac, Osijek
Croatia

Tanja Paris rođena je 1974. godine u Osijeku, gdje je završila osnovnu i srednju školu, a studij matematike i fizike 1991. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Zaposlena je u OŠ Vijenac, Osijeku kao učiteljica matematike i fizike. Kao učitelj savjetnik fizike u nastavi primjenjuje suvremene metode poučavanja u nastavi fizike kao i njene popularizacije na Zimskim škola fizike za učenike osnovnih škola Osječko-baranjske županije. Sudjelovala je u izradi zadataka iz fizike u projektu NCVVO-a „ Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa“. U okviru pilot projekta “e-Škole: uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola” sudjelovala u osmišljavanju i izradi scenarija poučavanja te digitalnih obrazovnih sadržaja za nastavni predmet Fizika 7. Koautorica je udžbenika i radne bilježnice s priborom FIZIKA 7 za interaktivnu nastavu u sedmom razredu osnovne škole, te koautorica udžbenika i radne bilježnice s priborom FIZIKA 8 za interaktivnu nastavu u osmom razredu osnovne škole. Mentorica je studentima Odjela za fiziku u Osijeku te učiteljima fizike, pripravnicima na stručnom ispitu iz fizike. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća učitelja fizike Osječko-baranjske županije (istok). Član je stručnih udruga HMD i HFD.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC