Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Budi internet genijalac

Budi internet genijalac Googleov je program koji djecu uči vještinama potrebnim za sigurno i pametno istraživanje interneta, u partnerstvu sa udrugom “Suradnici u učenju”. Uz pomoć ovog programa, osnovnoškolci usvajaju osnovna digitalna znanja i vještine te stvaraju naviku promišljenog korištenja i istraživanja interneta. Program je namjenjen da osvijesti djecu o promišljenom i odgovornom odlučivanju što, kada, kako i s kime podijeliti, kao i kako biti ljubazan, a uz to poštivati tuđu privatnost. Djeca će dobiti informacije i savjete kako obeshrabriti nasilnička ponašanja i kako skupiti hrabrost za traženje pomoći odrasle osobe ako na internetu naiđu na nešto sumnjivo. Saznajte više o tome kako steći potrebne kompetencije za poučavanje djece osnovama digitalne sigurnosti i digitalnog građanstva.

Ivana Grbavac
Google
Croatia

Ivana trenutačno vodi Brand Marketing tim Googlea za Centralnu i Istočnu Europu, zadužen za programe Grow with Google, te niz alata, edukacija i partnerstava za podršku poduzetnicima, učiteljima, radnicima i svima koji žele unaprijediti svoje digitalne vještine i znanja diljem Centralne i Istočne Europe. Svoju je karijeru Googleu započela u Googleovom središtu u Dublinu, te je provela neko vrijeme u Varšavi i Singapuru. Ivana je studirala u Singapuru na National University of Singapore Business School, Uppsala University u Švedskoj te diplomirala Analizu i poslovno planiranje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Darko Rakić
Suradnici u učenju
Croatia

predsjednik udruge Suradnici u učenju

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC