Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Zajedno smo 400% kreativci!

Edutorij je središnje mjesto u kojemu nastavnici mogu pronaći kreativne ideje kako obogatiti nastavnu praksu. Scenariji poučavanja za međupredmetne teme povezuju ishode učenja predmeta s odgojno-obrazovnim očekivanjima, a digitalni obrazovni sadržaji nude gotova rješenja za učenike. U sklopu radionice polaznici će upoznati mogućnosti objedinjavanja digitalnih materijala i tradicionalnih elemenata nastave u jedinstvenu cjelinu. Na radionici interaktivno može sudjelovati 20 polaznika prema redoslijedu prijave.

Gordana Benat
CARNET

.

Goran Hajdin
Fakultet organizacije i informatike
Croatia

Goran Hajdin bavi se znanstveno istraživačkim i stručnim radom vezanim uz teme metodike nastave informatike te primjene IKT-a u odgojno-obrazovnom procesu. Zaposlen je kao docent na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je kolegija vezanih uz područje odgoja i obrazovanja te informatike u obrazovanju na diplomskom usmjerenju namijenjenom budućim nastavnicima informatike. Voditelj je pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja nastavnika. Pročelnik je Katedre za strane jezike i općeobrazovne discipline. Završio je diplomski studij pedagogije i informatologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je doktorirao na Fakultetu organizacije i informatike. Kao suradnik i voditelj sudjelovao je u nizu nacionalnih i međunarodnih projekata (e-Škole, EDUBOTS, AMED, CRISS, EDUCODE, Stand4Info, Internalization in a European Context, European Busines Skills, Summer School: Mobile Development, Young Innovative Career Trackers, Centre of Excellence in ICT,…) od kojih je većina povezana s temom informatike u odgoju i obrazovanju. Vodio je i sudjelovao u nizu stručnih radionica. Aktivno sudjeluje u osposobljavanju nastavnika i surađuje s većim brojem osnovnih i srednjih škola. Autor je znanstvenih i stručnih radova te je održao prezentacije na znanstvenim i stručnim konferencijama nacionalnog i međunarodnog značaja. Recenzent je u znanstvenim i stručnim časopisima i konferencijama. Posjeduje EUCIP Core certifikat te je predavač i ispitivač EUCIP programa.

Dijana Plantak Vukovac
Fakultet organizacije i informatike
Croatia

Dijana Plantak Vukovac docentica je na Fakultetu organizacije i informatike iz Varaždina Sveučilišta u Zagrebu i radi na Katedri za razvoj informacijskih sustava. Izvodi predavanja i vježbe na predmetima Multimedijski sustavi i Sustavi za elektroničko učenje te je suradnica na predmetima vezanim uz poslovno komuniciranje i računalno-posredovanu komunikaciju. Kao svoje posebne interese izdvaja primjenu multimedije u e-učenju i telerehabilitaciji, dizajn i vrednovanje interaktivnih sustava, korisničko iskustvo i dizajn usmjeren korisniku. Objavila je preko 25 znanstvenih radova, nekoliko stručnih radova radova te je bila urednica jednog zbornika radova i knjige sažetaka. Sudjelovala je u znanstvenim i stručnim projektima različitih linija financiranja (MZOS, Tempus, EUREKA, FP7, IRI, Erasmus+). Trenutno je voditeljica projektnog tima na FOI-u na Erasmus+ projektu „EDUBOTS - Best practices of pedagogical chatbots in higher education“ te voditeljica projektnog tima na FOI-u na HKO projektu „Edu4Games - Izrada standarda zanimanja i kvalifikacija te novih studijskih programa za područje dizajna i razvoja videoigara“. Na projektu e-Škole sudjeluje u izvedbi Projekta B, kao članica projektnog tima na Elementu 1 - Obrazovanje i primjena IKT-a, podelement “Razvoj digitalnih sadržaja za učenje i poučavanje” za učenje i poučavanje”.

Dijana Oreški
Fakultet organizacije i informatike
Croatia

Dijana Oreški radi kao docentica na Fakultetu organizacije i informatike iz Varaždina Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za razvoj informacijskih sustava. Sunositeljica je kolegija Otkrivanje znanja u podacima, Inteligentni sustavi i Sustavi temeljeni na znanju. U znanstvenom radu bavi se primjenom metoda strojnog učenja i umjetne inteligencije u društvenim znanostima, posebno u obrazovanju. U tom je području objavila 50-ak znanstvenih radova. Sudjeluje na niz međunarodnih i nacionalnih projekata: DIP2Future: Razvoj obrazovnih programa, standarda kvalifikacija i standarda zanimanja iz područja IKT u skladu s HKO-om, CRISS: Demonstration of a scalable and cost ­effective cloud­ based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools, LoMI – crossing borders by internationalization, „EDUBOTS - Best practices of pedagogical chatbots in higher education, e-Škole... Članica je programskih i uredničkih odbora međunarodnih znanstvenih konferencija i časopisa.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC