Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

e-portfolio u OneNoteu: integracija međupredmetnih tema

Poučavanje međupredmetnih tema u svom predmetu uz digitalnu tehnologiju sada je lakše uz e-Škole scenarije poučavanja (za međupredmetne teme). OneNote Class Notebook nudi cjelovito rješenje za sve vaše digitalne sadržaje pa čak i sadržaje i suradnju s drugim učiteljima, zatim učeničke radove i zadaće te davanje povratnih informacija. Upoznajte kako koristiti OneNote kao e-portfolio za međupredmetne teme. Nakon pohađanja ove radionice polaznici će moći: - opisati e-Škole scenarije poučavanja za međupredmetne teme - opisati osnovne funkcionalnosti OneNote Class Notebook - objasniti primjer primjene e-portfolija.

Gordana Benat
CARNET
Croatia

Gordana Benat je voditelj projekata u CARNET-ovom odjelu za podršku obrazovanju. Diplomirala je Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na odsjecima za opću informatologiju i opću lingvistiku 2003. godine i trenutno je doktorand na odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta. U CARNET-u se bavi područjem primjene IKT-a u nastavi, specifičnije kreiranjem digitalnih obrazovnih materijala za učitelje, nastavnike i učenike, te istraživanjima primjene IKT-a u nastavi. Vodila je IPA projekt (2013. – 2015.) izrade međupredmetnog IKT kurikuluma i pripadajućih digitalnih obrazovnih materijala za prirodoslovne predmete, matematiku, povijest, geografiju, hrvatski jezik i engleski jezik za razrede od 5. do 8. osnovne škole. U pilot projektu e-Škole vodila je izradu scenarija poučavanja namijenjenih učiteljima i nastavnicima koji poučavaju prirodoslovne predmete i matematiku za 7. i 8. razred osnovne škole te 1. i 2. razred gimnazija općeg usmjerenja. Sudjelovala je u nizu projekata koji se bave razvojem digitalnih kompetencija učitelja i nastavnika.

Maja Quien
CARNET
Croatia

Maja Quien radi u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNET kao specijalistica u Službi za podršku e-obrazovanju, a trenutno je angažirana na projektu e-Škole. Usmjerena je na primjenu digitalne tehnologije u obrazovnom sustavu, osobito u školama. Radi na obrazovanju školskih djelatnika, pretežno e-obrazovanju, kao i na razvoju raznih digitalnih sadržaja koji su podrška primjeni tehnologije u školi. Držala je niz radionica i webinara o primjeni tehnologije u obrazovanju te je urednica nekoliko online tečaja. Prethodno je radila je kao nastavnica u dvije srednje strukovne škole u Splitu i u Zagrebu. Također je radila na raznim projektima u području obrazovanja od kojih se ističe CARNET-ov projekt Inspiring Science Education (ISE) koji je uključio više od 450 škola iz RH. Završila je preddiplomski i diplomski studij sociologije istraživačko-metodološkog usmjerenja na Filozofskom fakultetu u Splitu te je doktorirala na Poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je u koautorstvu četiri istraživačke studije kao i desetak radova za različite znanstveno-stručne skupove.

Vedrana Vojković Estatiev
CARNET
Croatia

Vedrana Vojković Estatiev zaposlena je na radnom mjestu specijalista u Odjelu za podršku obrazovanju u CARNET-u, gdje sudjeluje u aktivnostima vezanima za projekt e-Škole. Također je viši predavač engleskog jezika struke i vanjska suradnica Sveučilišta u Zagrebu. Nastavu izvodi u online okruženju, te je akademske godine 2013./2014. osvojila nagradu za uporabu društvenog softvera u e-kolegiju na Sveučilištu u Zagrebu kao autorica kolegija „Pisanje na engleskom jeziku“. Ima višegodišnje iskustvo u dizajnu i moderiranju online tečajeva. Diplomirala je anglistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te je 15 godina predavala opći i poslovni engleski te engleski jezik struke odraslim polaznicima u školama stranih jezika.

Dora Jelaković
CARNET
Croatia

Dora Jelaković zaposlena je na radnom mjestu suradnika u Odjelu za podršku obrazovanju u CARNET-u i radi na aktivnostima vezanim uz projekt e-Škole i na portalu škole.hr kao urednica rubrike Suvremeno obrazovanje. Radila je i bila član tima za organizaciju i provedbu CARNET-ovih natjecanja za nastavnike, osnovne i srednje škole i također radila je na projektu ATS2020 "Vrednovanje generičkih kompetencija 2020". Prethodno je radila kao Asistent u nastavi u Američkoj internacionalnoj školi u Zagrebu. Diplomirala je Poslovnu ekonomiju, smjer Marketing na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC