Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

SWOT analiza za početnike: Zavičaj pod povećalom

Kao rezultat razrednih projekta učenika OŠ "Đuro Ester" nastale su dvije e-knjige: "Nepoznata Podravina" i "Što se skriva u mom gradu?". Riječ je projektnoj aktivnosti kojom su učenici istražili skrivene (i manje skrivene) ljepote našeg podravskog zavičaja i grada Koprivnice. Cilj projekta je predstavljanje turistički slabije valoriziranih lokaliteta u svom zavičaju i gradu. Obje e-knjige pristupaju pojedinoj lokaciji analizirajući njene snage, slabosti, prilike i prijetnje (SWOT analiza). Jedan od ciljeva interaktivnog izlaganja jest i prezentiranje primjera multidisciplinarnog pristupa u obradi geografskih sadržaja (geografija, povijest, umjetnost, ekologija, poduzetništvo, IKT). Riječ je o oglednom primjeru organizacije i provedbe projektne nastave (ili istraživačkog rada).

Mirna Kovačić
Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica
Croatia

Rođena je 1983. u Koprivnici. Pohađala je OŠ „Đuro Ester“ i Gimnaziju „Fran Galović“ u Koprivnici. 2011. diplomirala je geografiju i povijest na Prirodoslovno matematičkom i Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 2009. godine provela je jedan semestar na Ruskom državnom sveučilištu „Lomonosov“ u Moskvi na Odsjeku za modernu povijest. Nakon završetka studija radi u dvije zagrebačke škole, OŠ „A.B. Šimić“ (2012.-2013.) i OŠ „Stenjevec“(2013.), a nakon toga u SŠ Kutina i OŠ Đakovački Selci (2013.-2014.) kao nastavnik geografije i povijesti. 2014. godine zapošljava se u OŠ „Đuro Ester“ u Koprivnici gdje radi i danas. Razrednica je, voditeljica geografske skupine „Volim geografiju“ i povijesne skupine „Povijest za budućnost“. Uključena je u rad s darovitim učenicima, sudjeluje u školskim projektima koji potiču razvoj građanskih i digitalnih kompetencija, te financijske pismenosti. Školski je Erasmus koordinator. Sudionica je nekolicine međunarodnih projekata, sudionica je i predavačica na brojnim stručnim skupovima i seminarima, na temu Holokausta, ljudskih prava i primjene digitalnih alata u nastavi geografije i povijesti. Ocjenjivačica je projektnih prijedloga kulturnih programa u gradu Koprivnici, recenzentica nastavnih materijala, autorica digitalnih nastavnih sadržaja, te autorica brojnih stručnih članaka.

Ivan Piskač
Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica
Croatia

Ivan Piskač rođen je 1987. godine u Koprivnici. 2010. godine završava studij na PMF-MO i stječe zvanje magistra edukacije matematike i informatike. Od rujna 2010. zaposlen je u OŠ "Đuro Ester" u Koprivnici na radnom mjestu nastavnika matematike, a od 2013. i kao administrator eDnevnika. Tijekom svog rada sudjelovao je u nekoliko projekata, među ostalim i u projektu ATS2020, prekograničnom projektu EduTech, projektu Znanje kao dar (rad s darovitim učenicima), KA1 Erasmus+ projektu Going the extra mile, te KA2 projektu "The Challenge of Being Happy in a European Society". Sudjeluje u radu povijesne skupine "Povijest za budućnost" kojoj je cilj dramatizacija odabranih povijesnih događaja. Aktivni je korisnik eTwinning platforme. U radu često koristi digitalne alate u svrhu osuvremenjivanja i podizanje kvalitete nastave.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC