Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Fotografijom do spoznaja u fizici i matematici

U vremenu kada se zbog pandemije nastava i učeničke aktivnosti nisu odvijali u školi isto je vrijedilo i za istraživačku nastavu fizike. Pritom su mobiteli i kamere postali neizostavan alat pri bilježenju eksperimentalnih istraživanja, a ujedno i mjerni instrumenti. To da sama snimka ili fotografija nije samo dokaz da je učenik obavio eksperimentalni zadatak,već može biti izvor mnogih vrijednih podataka za eksperimentalna istraživanja pokazuju programska rješenja koja će biti u radionici prezentirana. Radionica se bavi programskim "opensource" rješenjem ImageJ, jednostavnim i intuitivnom programom kojemu je namjena matematička analiza fotografija te besplatnim online programskim rješenjem Canva koji služi za stvaranje prezentacija, grafova i postera. Alati koje program ImageJ sadržava, a korisni su u nastavi fizike i matematike, pogotovo u izradi ozbiljnijih eksperimentalnih radova koja mogu konkurirati na natjecanjima, uključuju mjerenje kuta, određivanje površina, određivanje koordinata centra mase, memoriranje, spremanje i crtanje grafova iz dobivenih podataka. Sudionicima radionice biti će na primjeru prezentirano kako koristiti program i sve alate koje program nudi. Sudionici radionice će potom samostalno upotrijebiti alate kako bi izmjerili fizičke veličine te će pomoću programa izmjerene vrijednosti prikazati grafom. Programsko rješenje pod imenom Canva besplatno je za korištenje, a nudi mnoštvo prilagodljivih oblika prezentacija, videa, postera i ostalih digitalnih materijala koje je učenicima jednostavno i zabavno koristiti. Za korištenje Canve nije potrebno predznanje. Sudionici radionice će se moći prijaviti u sustav Canva, izraditi će digitalni materijal po svojoj želji - graf, poster ili animaciju.

Irena Peruš
OŠ "Ljubo Babić" Jastrebarsko
Croatia

Irena Peruš rođena je 04.01.1990. u Zagrebu. Završila je XI Gimnaziju u Zagrebu te je 2014. diplomirala na Fizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu sa zvanjem magistre edukacije fizike. Već šest godina radi kao učitelj fizike u OŠ Ljubo Babić u Jastrebarskom. Suradnik je Školske knjige te je dobitnica priznanja Hrvatskog fizikalnog društva za 2018. godinu radi dugogodišnjeg mentorskog rada s učenicima koji postižu vrhunske rezultate na Državnim natjecanjima.

Ivan Sirovica
OŠ "Ljubo Babić" Jastrebarsko
Croatia

Ivan Sirovica roden je 21.06.1989. Osnovnu i srednju skolu zavrsio je u Jastrebarskom. Diplomirao je 2014. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu sa zvanjem magistar inzinjer strojarstva. Kao nastavnik Mehanike i Tehnickog crtanja radio je u Industrijsko strojarskoj skoli u Zagrebu, a zadnjih 5 godina radi kao ucitelj fizike i tehnicke kulture u OS Ljubo Babic u Jastrebarskom. Voditelj je izvannastavne aktivnosti Robotika.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC