Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Strategije upotrebe videolekcija u nastavi

Nakon zatvaranja škola u ožujku i prelaska na nastavu na daljinu Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je snimanje videolekcija kao vid podrške nastavnicima u novonastalim okolnostima. Na početku su za taj posao bili zaduženi članovi radnih skupina za provođenje cjelovite kurikularne reforme, a naknadno se taj krug ljudi proširio. Nastavnici svih predmeta samoinicijativno su snimali videolekcije za svoje učenike i koristili ih u nastavi na daljinu. I mi smo jedni od tih ljudi. Ovisno o epidemiološkoj situaciji, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je za novu školsku godinu pripremilo tri scenarija održavanja nastave: a) nastava na daljinu – nastava se u potpunosti odvija online putem (bez fizičkog dolaska u škole), b) mješoviti oblik nastave – nastava se djelomično odvija u školi, a djelomično online, c) redoviti oblik nastave – nastava se u potpunosti odvija u školi. Vjerujemo da su videolekcije najbolji način zamjene „žive riječi“ i naših predavanja u nastavi na daljinu kada nije moguće organizirati predavanje u realnom vremenu. Isto tako, smatramo da su videolekcije sjajan alat za poučavanje u svakodnevnoj nastavi, bilo da se radi o nastavi na daljinu, mješovitom modelu nastave ili redovnoj nastavi u učionici. Interaktivnim izlaganjem „Strategije upotrebe videolekcija u nastavi prirodnih i društveno - humanističkih predmeta„ upoznat ćemo zainteresirane nastavnike s našim načinima izrade videolekcija (Power point, mobilni telefon…), njihovom distribucijom učenicima (npr. OneDrive, YouTube) s naglaskom na različite strategije njihove upotrebe, ovisno o vrsti predmeta (na primjeru prirodnih i društveno-humanističkih predmeta) i modelu nastave (nastava na daljinu, mješoviti model, normalni uvjeti rada).

Tomislav Šegina
Gimnazija Karlovac
Croatia

Tomislav Šegina diplomirao je 2009. godine katehetiku i religioznu pedagogiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2017. godine na istom fakultetu završio je licencijatski poslijediplomski sveučilišni studij u specijalizaciji iz pastoralne teologije. Kao nastavnik Katoličkog vjeronauka radi u Gimnaziji Karlovac, a u profesora mentora promoviran je 2019. godine. Član je Radne skupine predmetnog kurikuluma za Katolički vjeronauk, dva puta je bio član Stručnog povjerenstva za prosudbu udžbenika te je suradnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost Doprinos religijskog obrazovanja suživotu u multikulturalnom društvu. U sklopu projekta Škola za život objavio je nekoliko metodičkih preporuka i videolekcija, a redovito objavljuje i u časopisu Lađa.

Antonija Capan
Osnovna škola Grabrik
Croatia

Antonija Capan, mag. educ. math., učiteljica je Matematike. U radu s učenicima zanima se za primjenu matematike u svakodnevnom životu, matematičke igre i matematiku u igrama i mozgalicama. Intenzivno se bavi idejama integracije nastavnih predmeta i izvođenjem integriranih nastavnih satova, pogotovo integracije Povijesti i Matematike te Geografije i Matematike. Autor je digitalnih obrazovnih sadržaja te suautor radnih listova namijenjenih integriranoj nastavi Povijesti i Matematike za peti i šesti razred: “Heureka - brojevi su stvorili povijest”, "Heureka - s brojevima u novi svijet". Predavač je u Centru izvrsnosti Karlovačke županije u okviru projekta KARADDAR. Član je Radne skupine predmetnog kurikuluma za Matematiku. U sklopu projekta Škola za život objavila je nekoliko metodičkih preporuka i videolekcija.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC