Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

U potrazi za svetim gralom online nastave

Dolaskom online nastave svi smo u većoj mjeri u vrlo kratkom roku morali osmisliti na koji način prezentirati nastavne sadržaje, kako motivirati učenike, komunicirati s njima i pratiti redovitost izvršavanja domaćih zadaća. najveći problem zadavao je proces vrednovanja. Čak nije bilo toliko zahtjevno pratiti učenikov rad i slanje domaćih zadaća, provoditi proces vrednovanja za učenje i kao učenje. Problem je nastao kad je učeniku trebalo upisati brojčanu ocjenu u e-Dnevnik. Iako smo od MZO dobili upute kako provoditi taj vid vrednovanja, i dalje je to u praksi bilo teško provedivo. Učenici su se služili raznim metodama prepisivanja u čemu su ih vrlo često podržavali i roditelji. Ovo izlaganje se neće bazirati na svim neugodnim situacijama s kojima smo se susretali već će predstavljati skup prijedloga i isprobanih metoda za vrednovanje tijekom online nastave. Kao nastavnica matematika susrela sam se s raznim pokušajima varanja tijekom ispitivanja u online okruženju i zaključila kako neko ponašanje učenika možemo preduhitriti. Smatram da je iznimno teško vrednovati u online okruženju ali planiram s kolegama svih predmeta podijeliti nekoliko svojih ideja kako to napraviti da bi dobivena ocjena što više predstavljala stvarno učenikovo znanje. Naslov izlaganja je "U potrazi za svetim gralom" jer upravo dio slagalice vezan uz vrednovanje nedostaje kako bi se upotpunila slika online nastave. Tko god uspije riješiti sve probbleme na koje nailazimo prilikom ocjenjivanja uistinu će pronaći sveti gral online nastave. Na predavanju će naglasak biti na kombinaciji programa Quizizz, Google Classrooma i videpoziva te ostalim više ili manje uspješnim pokušajima vrednovanja.

Antonija Capan
Osnovna škola Grabrik
Croatia

Antonija Capan, mag. educ. math., učiteljica je Matematike. U radu s učenicima zanima se za primjenu matematike u svakodnevnom životu, matematičke igre i matematiku u igrama i mozgalicama. Intenzivno se bavi idejama integracije nastavnih predmeta i izvođenjem integriranih nastavnih satova, pogotovo integracije Povijesti i Matematike te Geografije i Matematike. Autor je digitalnih obrazovnih sadržaja te suautor radnih listova namijenjenih integriranoj nastavi Povijesti i Matematike za peti i šesti razred: “Heureka - brojevi su stvorili povijest”, "Heureka - s brojevima u novi svijet". Predavač je u Centru izvrsnosti Karlovačke županije u okviru projekta KARADDAR. Član je Radne skupine predmetnog kurikuluma za Matematiku. U sklopu projekta Škola za život objavila je nekoliko metodičkih preporuka i videolekcija.

Tea Borković
Osnovna škola Grabrik
Croatia

Tea Borković, prof., učiteljica je Matematike i Fizike te je 2018. promovirana u zvanje učitelja savjetnika. Uz to je vanjska suradnica Učiteljskog fakulteta u Zagrebu u zvanju predavača od 2016., povremena vanjska suradnica NCVVO-a, autorica i recenzentica za izdavačku kuću Školska knjiga te predavač u Centru izvrsnosti Karlovačke županije u okviru projekta KARADDAR. Dugogodišnji je član Školskog tima za rad s potencijalno darovitim učenicima i Školskog preventivnog programa u okviru kojih svake godine priprema i provodi radionice i predavanja za učenike i njihove roditelje. Član je organizacijskog tima za provedbu “Mathopia” matematičkih subota i ekipnog natjecanja “KAmatKA” za učenike cijele Karlovačke županije. Kao članica radne skupine za Matematiku u okviru provođenja programa Škola za život sudjelovala je kao autorica video lekcija za podršku učiteljima za vrijeme nastave na daljinu 2020.godine.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC