Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

AI.Chatbot – ponavljanje gradiva kreirajući vlastiti chatbot

Interaktivno izlaganje osmišljeno je kao upoznavanje s umjetnom inteligencijom i prikaz jednog od načina korištenja u obrazovanju. Kreirajući chatbot učenici su u ulozi bota – pretpostavljaju mogući tijek razgovora. Kroz izradu chatbota upoznaju umjetnu inteligenciju i ponavljanju stečeno gradivo punjenjem baze znanja. Odabrani alat je Microsoft Azure koji je besplatan za učenike koji posjeduju AAI@EduHr račun. Na predavanju će biti predstavljen izrađeni Chatbot uz kratko objašnjenje i analizu. Pitanja i gradivo koje se ponavlja u Chatbotu je vezano uz fiziku.

Nina Mikolaj Varga
Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec
Croatia

Nina Mikolaj Varga diplomirala je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje profesor matematike i informatike. Zaposlena je u Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec kao nastavnica matematike i ispitni koordinator državne mature. Napredovala je u zvanje profesor mentor. Redovito se stručno usavršava.

Nikola Friščić
Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec
Croatia

Nikola Friščić diplomirao je na Odjelu za fiziku na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i stekao zvanje profesor fizike i tehničke kulture s informatikom. Zaposlen je u Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec kao nastavnik fizike. Predavač - mentor je učenicima u Centru izvrsnosti Čakovec, u sklopu fakultativne nastave drži nastavu iz robotike. Redovito se stručno usavršava.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC