Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Izrada i vrednovanje projekata u online nastavi Fizike

Suočeni s neuobičajenim načinom provedbe nastave tijekom prošle školske godine veliki izazov je predstavljao način vrednovanja učenika putem projekata. Učenici su bili podijeljeni u grupe te su dobili zadatak da osmisle jednu radionicu s točno određenom (zadanom) temom u kojoj će svaki član tima predstaviti po jedan pokus. Pokuse su odabirali sami vodeći računa da se pokus unutar grupe ne ponavlja. Nakon pronalaska pokusa bilo je potrebno odgovoriti na postavljena pitanja: prvi ciklus pitanja je bio općenite prirode, povezan sa samim projektom. Drugi ciklus pitanja bio je povezan s pokusom za koji su se učenici opredijelili. Nakon toga učenici su pristupili pisanju materijala u kojem je bilo potrebno staviti teorijski dio (povezan s njihovom temom), opise pokuse ali i njihova objašnjenja. Po završetku pisanog rada učenici su trebali izraditi popratni materijal pomoću Web 2.0 alata npr. kviz, animaciju, strip… ponovo pazeći da se unutar grupe ne ponavljalju. Za kraj učenici su izrađivali prezentacijski materijal za koji su dobili uputu da pokušaju izbjeći PowerPoint prezentaciju. Taj prezentacijski materijal služio im je za prezentiranje svoga rada ostalim grupama u razredu a bio je ključan i za vršnjačko vrednovanje. Osim što se vrednovao rad grupe na temelju prikazanog u prezentaciji, svaka je grupa trebala vrednovati i članove svoje grupe. Sve navedeno bilo je potrebno koordinirati, nadgledati ali i dogovarati. Upravo sve to omogućavao nam je Trello. Osim Trello-a u svakoj od etapa izrade projekta korisitili su se i dodatni alati: Office 365 word, wordwall, Office365 Forms, Photos i mnogi drugi.

Vlatka Jeras
Osnovna škola Jure Kaštelana
Croatia

Vlatka Jeras učiteljica je savjetnica fizike i informatike u OŠ Jure Kaštelana u Zagrebu. Završila je E-learning akademiju Course Disagn te se redovito usavršava i sudjeluje na državnim skupovima. Sudjeluje u različitim projektima, od kojih su neki i njezino idejno djelo.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC