Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Planiranje nastave na daljinu - Learning designer

Learning Designer internetski je alat koji pomaže nastavnicima i predavačima da dizajniraju nastavne aktivnosti i međusobno dijele nacrte učenja. Poslužit će i kao pomoći u situacijama kada ste primorani nastavu u cijelosti prebaciti na mrežu. Alat se temelji na šest različitih okvira učenja - modela koji su potrebni za učenje: čitanje, pisanje, slušanje (ili stjecanje znanja), upit (inquiry), praksa, produkcija, rasprava i suradnja. U principu, dobar dizajn učenja sadržavat će mješavinu svih ovih modela. 1.Polaznici će se upoznati sa Learning designer internetskim alatom po unaprijed izrađenom primjeru lekcije (45 min) 2.Polaznici će proći postupak prijave, te će, vođenom aktivnošću, kreirati vlastite sadržaje. Naučiti će kako dijeliti kreirane sadržaje te će ocijeniti radove kolega (45 min)

Marija Gaurina
Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju
Croatia

Marija Gaurina, prof fizike i računalstva u Tehničkoj i industrijskoj školi Ruđera Boškovića u Sinju. Već pet godina Scientix je ambasadorica za RH, Microsoftov inovativni obrazovni stručnjak, certificirani National Geographic edukator te članica stručnih radnih skupina za European Schoolnet Academy i Polar Star. Održava različite STEM radionice, seminare i tečajeve na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou uživo i online.

Danka Pažanin
Osnovna škola Ivana Filipovića u Zagrebu
Croatia

Danka Pažanin rođena je 1982. u Sinju, diplomirala je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu 2011. te stekla zvanje magistre struke edukacije, smjer matematika i fizika. Od 2011. do 2015. zaposlena u Osnovnoj školi Dubovac u Karlovcu, a od 2015. pa do danas u Osnovnoj školi Ivana Filipovića u Zagrebu.Redovito se stručno usavršava na seminarima i stručnim skupovma organiziranim od AZOO-e uz nekoliko izlaganja. Koautorica je nekoliko stručnih radova kako u Osječkom matematičkom listu (2014) tako i u Poučku (2014.,2015.)

Ivan Vulić
Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju
Croatia

Ivan Vulić rođen je 1982. u Kninu, diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike strojarstva i brodogradnje, u Splitu 2009 te stekao zvanje dipl.ing. elektroenergetike. Od 2010. zaposlen u Tehničkoj i industrijskoj školi Ruđera Boškovića u Sinju kao profesor s položenom razlikom pedagoških kolegija. Profesor je elektrotehničke skupine predmeta. Redovito se stručno usavršava na seminarima ASOO-e a mentor je učenicima u nizu projekata kako školske tako i županijske razine.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC