Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Nikada nisi previše star za učenje

Pogled unatrag. Nama ekserimentalcima sam početak online nastave nije izazvao veliki stres. Imali smo puno pripremljenih materijala, lako se uključili u snimanje video lekcija i iskoristili već dvogodišnje iskustvo sastavljanja primjera za formativno vrednovanje. Ipak, nakon mjesec dana krenuvši u sumativno vrednovanje u prvom pokušaju bili su to testovi sa standardnim zadatcima samo u ovom slučaju rješavani preko digitalne platforme. Tu smo se prvi put susreli sa problemom vjerodostojnosti rezultata pa (a i u skladu s preporukama) počeli razmišljati o novim metodama. Online nastava pogurala nas je naprijed, izvukla iz sigurnih trasa utabanih prethodnih godina, te smo 100% krenuli sa školom za život. Kako učenike želimo aktivirati i staviti ih u središte procesa učenja, odlučili smo se za metode istraživačkog rada i projektne zadatke. Zadatke koje smo postavili uključivala su istraživanje Interneta i povezivanje sadržaja s vlastitim iskustvima i pri tome je fokus vrednovanja na procesu učenja i svjesnosti o učenju, a ne na naučenim činjenicama. Učenicima nižih razreda SŠ prilagodili smo istraživanje, tako su npr. sa Interneta odabrali fotografiju sa geometrijskim tijelima(dvorac, zgrada…) te su samostalno sastavljali i rješavali zadatak računajući volumene i oplošja, istraživali su linearnu (kvadratnu) ovisnost te sastavljali zadatak primjene, i oko sebe su trebali pronaći oblik parabole uslikati predmet te odrediti jednadžbu promatranog predmeta. Maturanti su provodili međupredmetno istraživanje „Voda, zemlja, zrak“, gdje su povezivali fiziku, kemiju, informatiku, engleski jezik, njemački jezik i likovnu umjetnost.

Snježana Novaković
I. gimnazija Osijek
Croatia

Snježana Novaković već 24 godina zaposlena je kao nastavnik matematike i fizike u I. gimnaziji Osijek. Redovito predavanjima i radionicama sudjeluje u županijskim i državnim skupovima. Izvodila je nastavu u eksperimentalnim razredima te je održala više savjetničkih posjeta iz matematike i fizike u sklopu projekta Škola za život. Izradom videolekcija i materijala za vrednovanje učenika iz fizike aktivno je sudjelovala u podršci nastavnicima u nastavi na daljinu. S učenicima sudjeluje u mnogim projektima koji potiču interes prema STEM području (Znanstveni piknik, Festival znanosti, Fizi-Bizi, Zimska škola fizike, ISE, MIE…). Učenike potiče na istraživačko učenje (sudjelovanje u Meria projektu), samostalnost, kreativnost, analiziranje i logičko zaključivanje u problemskim situacijama. Nedavno je odabrana za Microsoftovog stručnjaka za inovativne edukacije u razdoblju 2020-2021.

Rebeka Kalazić
I. gimnazija Osijek
Croatia

životopisi: Rebeka Kalazić već 27 godina zaposlena je kao nastavnik matematike u I. gimnaziji Osijek. Redovito predavanjima i radionicama sudjeluje u županijskim i državnim skupovima. Suautor je kompleta tiskanih i digitalnih udžbenika te priručnika za nastavnike iz matematike od prvog do četvrtog razreda srednje škole (Profil). Izvodila je nastavu u eksperimentalnim razredima te je održala više savjetničkih posjeta i mentorirala virtualnu učionicu iz matematike u sklopu projekta Škola za život. Izradom videolekcija i materijala za vrednovanje učenika aktivno je sudjelovala u podršci nastavnicima u nastavi na daljinu. Članica je državnog povjerenstva za natjecanje iz matematike i voditeljica ŽSV nastavnika matematike gimnazija. S učenicima sudjeluje u mnogim projektima koji potiču interes prema STEM području (Znanstveni piknik, Festival znanosti, Fizi-Bizi…). Učenike potiče na istraživačko učenje (sudjelovanje u Meria projektu), samostalnost, kreativnost, analiziranje i logičko zaključivanje u problemskim situacijama. 2014 (i 2019) promovirana je u zvanje profesor savjetnik.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC