Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Once upon a time

Projekt s temom bajki započet je povodom Dana škole. Budući da je u tom periodu tekla nastava na daljinu, metode i sadržaji prilagodili su se uvjetima rada. Učenici su podijeljeni u pet skupina i dogovoreni su voditelji skupina. Pri odabiru voditelja skupina vodilo se računa o digitalnim kompetencijama učenika toga 7a razreda. Učiteljice informatike, Maja Jurić Babaja, biologije, Monika Pavić i engleskog jezika, Lidija Šaravanja, održale su mrežni sat u alatu ZOOM s učenicima te im dali detaljne upute za rad. Učenici su upućeni u rad u Webnodu te su prikazani primjeri nekih gotovih radova. Nakon toga su dobili upute kako pristupiti bajci koju obrađuju. Prvi je zadatak bio odabrati jedan lik iz bajke i napisati na engleskom jeziku što taj lik namjerava koristeći se obrađenim i uvježbanim glagolskim vremenom Going to Future. Nakon toga učinici biraju drugi lik koji govori što će se u bajci zaista dogoditi, pri čemu koriste poznato im glagolsko vrijeme Future Simple. Isti sadržaj pišu i na hrvatskom jeziku te objavljuju na stranici. Treći zadatak je kritički sagledati dijelove bajke koji se tiču probave i krvožilnog sustava. U ovom dijelu učenici trebaju ponoviti gradivo biologije I primijeniti ga na situacije iz bajke, primjerice trovanje, potrebu za hranom i nutritivne vrijednosti obroka.

Lidija Šaravanja
OŠ Vladimir Nazor Čepin
Croatia

Profesorica je engleskog jezika i književnosti te njemačkog jezika i književnosti. Radi kao učiteljica engleskog jezika sa zvanjem mentora u osnovnoj školi. Od 2019.g. je doktorica znanosti iz područja jezikoslovlja.

Monika Pavić
OŠ Vladimir Nazor Čepin
Croatia

Monika Pavić rođena je 1967. godine u Osijeku. Diplomirala je 1992. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku te stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Na Teologiji u Đakovu diplomirala je 1997. godine te stekla zvanje profesor vjeronauka – diplomirani kateheta. Profesorica je biologije i kemije u Osnovnoj školi Vladimir Nazor u Čepinu. Zagovornica je suvremenih pristupa u obrazovanju te u svom svakodnevnom radu primjenjuje nove tehnologije kako bi unaprijedila nastavni proces s posebnim naglaskom na razvijanju kritičkog mišljenja i poticanje suradničkog učenja. Promovirana je u zvanje učitelja mentora 2009. godine a obnovom statusa 2014. godine promovirana je u učitelja savjetnika biologije. Redovito sudjeluje na školskim , županijskim natjecanjima iz biologije i kemije. Učenici su pod njenim mentorstvom sudjelovali na državnom natjecanju iz biologije. Koordinator je Eko -škole sudjeluje u brojnim projektima u školi i lokalnoj zajednici. Voditeljica je vijeća učitelja biologije Osječko baranjske županije gdje sa svojim kolegama razmjenjuje iskustva korištenja IKT-a u nastavi. Radi kao mentor studentima i aktivno sudjeluje sa Odsjekom za biologiju u Osijeku.

Maja Jurić-Babaja
OŠ Vladimir Nazor Čepin
Croatia

Maja Jurić-Babaja rođena je 1972. godine u Osijeku. Diplomirala je 1999. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku te stekla zvanje profesorice matematike i informatike. Od 2000.godine radi u OŠ Vladimir Nazor kao profesor informatike. Promovirana u zvanje mentora 2009. te u zvanje savjetnika 2014., te ponovo 2019. Redovito sudjeluje na školskim i županijskim natjecanja, te je aktivna i u povjerenstvu za natjecanja. Redovito sudjeluje na raznim stručnim usavršavanjima, a često drži i razna predavanja i radionice vezana za IKT. U školi je koordinator za e-škole, administrator e-matice i e-dnevnika, web stranice i Facebook i Instagram profila škole.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC