Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Koncept Online Nastave-3 In

Današnje promjene u obrazovanju stavljaju naglasak na prilagodbu novim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, aktivnim oblicima učenja i inovativnim metodama koje su usmjerene na učenika, njegove potrebe, interese i motive, potiču kreativnost, komunikaciju, samostalnost i kritičko mišljenje te koriste elemente igre i zabave u poučavanju. Nastavnici suvremene škole permanentno traže nove načine osuvremenjivanja nastave i razvoja kompetencija. Dobro rješenje je inovativna virtualna i projektna umreženost škola, tzv. interaktivni i interdisciplinarni koncept međuškolske suradnje, koji se može integrirati u svaki školski kurikulum. Stoga je cilj predavanja provedba projekata međuškolske suradnje, implementacijom suvremenih pedagoških pristupa i integracijom IKT-a. Novonastala situacija uzrokovana pandemijom COVIDA-19 uzrokovala je promjene u izvođenju nastave u virtualnoj učionici u odnosu na uobičajenu nastavu. Online nastava postavila je nove zahtjeve za brzu implementaciju IKT-a i integraciju digitalne tehnologije bez vremena za upoznavanje mogućnosti i principa korištenja pojedinog web alata. Nameće se pitanje izbora, pristupa i načina rada. Nastavnici su brzo krenuli u odabir prikladne tehnologije za nastavne aktivnosti i određene skupine učenika uz ostvarivanje planiranih odgojno-obrazovnih ishoda učenja i očekivanja međupredmetnih tema. Škole iz Sinja i Ogulina su prepoznale važnost međuškolske suradnje u virtualnoj i projektnoj nastavi kao smjer za razmjenu znanja i iskustava, razvoj novih metoda, pristupa i metodologija i zajedničku provedbu projekata. Suradnja je važna spona koja kontinuirano osigurava povećanja atraktivnosti, kvalitete i relevantnosti obrazovne ponude u skladu s potrebama tržišta rada. Stoga, promjena paradigme učenja i izazov virtualne nastave su prihvaćeni kao smjer za budućnost i modernizaciju Školskih kurikuluma i Razvojnog plana dviju škola za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Nada Ratković
Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj
Croatia

Rođena je u Sinju. Završila je Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, studij Strojarstva i Ekonomski fakultet, studij Ekonomija u Splitu. Nakon završenog studija radi u tvrtki Cetinka kao voditelj informatičkog sustava i istovremeno angažirana je kao predavač na katedri za Poslovnu informatiku (Informacijski sustavi u turizmu) i katedri za Kvantitativnu ekonomiju (Statistički kolegiji) na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Predavala je matematiku i strojarsku grupu predmeta. Od 2013. zaposlena je u Srednjoj strukovnoj školi bana Josipa Jelačića Sinj, kao nastavnica ekonomske grupe predmeta, a 2019. promovirana u profesora mentora. Predavačica na brojnim međunarodnim i državnim konferencijama te županijskim i međužupanijskim stručnim vijećima. Aktivni edukator u Centru izvrsnosti Split. Objavljuje radove u domaćim i međunarodnim časopisima i recenzira. Koautorica sveučilišnog udžbenika iz Poslovne statistike za kojeg je dobila sveučilišno priznanje. Autorica je međupredmetnih tema, rubrika za vrednovanje (strukovni predmeti), koautorica digitalnih sadržaja i radne bilježnice za srednjoškolski udžbenik iz Statistike. Mentorica je učenicima na strukovnim natjecanjima i Statističkom natjecanju. U školi aktivno promiče razvoj digitalnih kompetencija, uređuje školske web stranice i društvene mreže škole. Koordinatorica i sudionica je školskih, međuškolskih, nacionalnih i međunarodnih projekata (STEM, Erasmus+, eTwinning). Vrlo je aktivna u unaprjeđenju rada škole i unaprjeđenju sustava obrazovanja. U školskoj godini 2019./2020. izabrana je kao jedna od najboljih odgojno-obrazovnih radnika pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Pohađala je brojne radionice, webinare i tečajeve i permanentno se stručno usavršava. Samostalni je knjigovođa i certificirani ISO interni auditor. Članica je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI) i Udruge računovođa i financijskih djelatnika Split.

Željko Cvitković-Đone
Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj
Croatia

Rođen je i živi u Sinju. Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja sveučilišta u Splitu diplomirao je Politehniku. Radi u Srednjoj strukovnoj školi bana Josipa Jelačića u Sinju na poslovima nastavnika informatike i 2017. godine je promoviran u profesora mentora. Redovito sudjeluje na školskim i županijskim natjecanjima iz informatike, natjecanju Dabar i Europskom tjednu kodiranja. Administrator je resursa, e-dnevnika i redovito održava web stranicu, Facebook i Instagram škole. Organizator je brojnih predavanja i radionica u školi i aktivno promiče razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije u školi. Održao je nekoliko predavanja na državnoj razini i županijskom stručnom vijeću. U projektu ECDL, koje je provodilo Ministarstvo stekao je diplomu ECDL Expert te postao mentor i ispitivač osnovnih i naprednih modula ECDL-a za King-ICT. Pohađao je Oracle Academy te stekao diplomu Java Fundamentals i osigurao školi da postane škola članica Oracle Academy. Radio je i kao predavač za učilište Integral iz Zagreba, a sad za Centar obrazovanja odraslih Semafor u Sinju. Pokretač je i sudionik u nekoliko humanitarnih aktivnosti u školi i izvan škole, brojnih projekata, stručnih skupova i događaja (školskih, nacionalnih i međunarodnih) te pokretač i tehnički urednik školskog online časopisa. Rado pomaže drugima i potiče učenike i kolege na korištenje digitalnih alata. Permanentno se stručno usavršava i radi na unapređenju rada škole i sustava obrazovanja.

Branko Rumenović
Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin
Croatia

Branko Rumenović, mag.oec. i univ.spec.oec. je nastavnik ekonomske skupine predmeta u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana Ogulin od 2009. godine. U 2018. godini promoviran je od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u profesora mentora. Branko Rumenović sudjeluje u različitim međunarodnim projektima kao npr.: Regional support for inclusive education, Start the Change – embracing differences through intercultural education and volunteering, Erasmus + project Social cohesion: give a hand to become a friend i eTwinning projekti. Branko je školski kordinator UNESCCO Associated Schools Projects Network. eTwinning projekti koje je vodio: The population of my region (2016.), Statistika naša svagdašnja (2019.), Fine Arts Teach&Unify (2019.) primili su nacionalnu oznaku kvalitete. Radom na projektu Start the Change u sklopu kojega je kreirao projekt All for One, One for All, škola je primila nagradu Stjepan Cipek 2018. kao škola Foruma za slobodu u obrazovanju. Kao nastavnik strukovnih predmeta sudjeluje u državnom povjerenstvu za natjecanje Mladi poduzetnik i WorldSkills natjecanju Prodajne vještine. Kao mentor s učenicima sudjeluje u Europskom statističkom natjecanju te državnom natjecanju u kategoriji Prodavač. Za mentoriranje učenika na ova dva natjecanja dobiva priznanje Gradonačelnika Grada Ogulina 2016. i 2019. godine. Branko Rumenović izabran je kao jedan od najboljih odgojno-obrazovnih radnika u školskoj godini 2019./2020. pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Kao nastavnik sudjeluje na brojnim konferencijama u Hrvatskoj i Europi (Paris, Tirana, Brussel) te dijeli svoja znanja i iskustva u eTwinning grupi za nastavnike Statistics at Schools. U slobodno vrijeme volontira u udruzi ekonomskih stručnjaka Ekonom te KUD-u “Tounjčica.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC