Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Tehnologija u nastavi stranoga jezika na daljinu

Pokretanje škole na daljinu navela je odgojno-obrazovne djelatnike i učenike na brzo reagiranje u digitalnome pogledu, a korištenje suvremenih informacijskih alata postalo je neizbježno u nastavnome procesu. Cilj je izlaganja dati primjer iz prakse na koji se način odvijala nastava engleskoga jezika u šestome razredu osnovne škole i dati pregled suvremenih informacijskih alata korištenih u nastavi engleskoga jezika. Zbog kompleksnosti samoga predmeta, bilo je potrebno koristiti raznolike digitalne platforme i alate: Loom, Spark Adobe, Zoom, Yammer, Wordwall, Learningapps i Liveworksheets. U izlaganju će biti dani primjeri za svaki alat i na koji se način osnaživala pojedina jezična vještina u nastavi na daljinu, odnosno bit će dan kritički osvrt na svaki od alata u okviru pojedinih jezičnih vještina (slušanje, govorenje, čitanje, pisanje). Štoviše, bit će dan i osvrt na mogućnost ostvarenja pojedinih nastavnih metoda pomoću navedenih suvremenih informacijskih alata. Također će se navesti i primjer vrednovanja projekta u nastavi na daljinu. U izlaganju će biti navedeni i načini na koje se navedeni alati, ali i druga obrazovna tehnologija može implementirati u nastavu u učionici i nakon nastave na daljinu.

Tanja Đurić
Osnovna škola Gračani
Croatia

Tanja Đurić rođena je 15. siječnja 1990. u Zagrebu. Osnovnu školu Dr. Stjepan Ilijašević u Oriovcu završila je 2004., a Jezičnu gimnaziju Matija Mesić u Slavonskome Brodu 2008. Nakon toga 2014. završava Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dislocirani studij u Slavonskome Brodu, Razvojni smjer i Engleski jezik. Tijekom radnoga iskustva, inicijatorica je i koordinatorica različitih projekata: Veliki dječji književnici kao univerzalni kapital, Spremni na klimatske promjene, The Green Micro:bit. Suatorica je slikovnice i istoimenoga leksikona Slavonska narodna medicina. Trenutno radi kao nastavnica engleskoga jezika u OŠ Gračani u Zagrebu. 2020. upisuje poslijediplomski doktorski studij Lingvistike, Sveučilište u Zadru. Područje zanimanja joj je rano usvajanje stranoga jezika i suvremene nastavne metode u nastavi stranoga jezika. U slobodno vrijeme planinari i uči svirati gitaru.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC