Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

3D interaktivna škola

Projekt 3D interaktivne škola je multimedijska simulacija koja omogućuje prilagodbu organizacije rada škole za rad u sva 3 scenarija razvoja situacije u svezi s pandemijom i dostupnost škole svim učenicima i djelatnicima. Uz izrađen detaljan i realan 3D model škole i okoliša učenici će, uz prethodnu autentifikaciju, asinkrono moći "ulaziti" u školu, kretati se i istraživati iz svih kutova i lokacija, pristupati i koristiti određene resurse (info kiosk, knjižnica, RTV studio, ured ravnatelja...) te na siguran, kreativan i zanimljiv način biti ravnopravan virtualan učenik škole. To podrazumijeva i sinkrono virtualno praćenje nastave za učenike koji, zbog različitih razloga, ne mogu doći u školu. Naglasak će biti stavljen na 3i učionicu za istraživačko učenje, interdisciplinarnost i inovacije kao demo razinu cijelog projekta, a u interaktivnom izlaganju sudionicima će biti omogućeno sudjelovanje u dizajniranju 3D interaktivne škole.

Zdenko Kobeščak
OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički
Croatia

Rođen 22. travnja 1969. Osnovnu školu završio u Brestovcu Orehovičkom, srednju pedagošku u Zaboku, FOI u Varaždinu i KBF u Zagrebu. Sveučilišni specijalist za management neprofitnih organizacija i socijalno zagovaranje, a sada na dužnosti ravnatelja OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC