Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Nearpod u online nastavi

Ovim interaktivnim predavanjem predstavit ćemo Nearpod kao interaktivni alat koji pruža niz mogućnosti za realizaciju nastave na daljinu usmjerenu prije svega na učenike. U tom kontekstu prikazat ćemo Nearpod kao platformu, sredstvo organiziranja i povezivanja u određenom vremenskom slijedu niza različitih interaktivnih nastavnih aktivnosti i sadržaja kako bi se ostvarili ishodi nastave, a da se pri tome u najvećoj mogućoj mjeri očuva socijalna komponenta nastave. Predstavit će se multimodalne mogućnosti Nearpoda (aktivnosti i sadržaji) koji su utemeljeni u virtualnom multisenzornom poučavanju (Trip Field, 3D, grafikoni, audio-zapisi…), te mogućnosti neposrednog vrednovanja, odnosno davanja brze povratne informacije učenicima (Open-ended question, Collaborate board, Time to Climb…) kojima se potiče sposobnost pozitivnog, kritičkog i odgovornog sudjelovanja učenika u nastavi na daljinu. Iznijet će se praktično iskustvo održavanja lekcija uživo (Live Participation) u kombinaciji s alatima za video pozive koji su se u nastavnoj praksi pokazali kao izvrsni način osnaživanja međusobne kolaboracije. Sudionici će se s navedenim mogućnostima Nearpoda upoznati njegovom neposrednom uporabom tijekom predavanja uz potrebna objašnjenja čime će se sudionici upoznati s alatom te njegovim funkcionalnim mogućnostima. Nearpod aktivnostima i sadržajima prikazat ćemo konkretne mogućnosti primjene ovog alata za ostvarivanje nastavnih ishoda u praksi, prikazat ćemo njegovu važnost u socijalnoj dimenziji koja je pomogla našim učenicima, kritički ćemo razmotriti dobre i loše strane korištenja ovog alata u nastavi na daljinu te potaknuti sudionike na izražavanje mišljenja i raspravu o nastavi na daljinu.

Helena de Karina
Prva riječka hrvatska gimnazija
Croatia

Rođena 1971. u Rijeci. Na Pedagoškom fakultetu završava Hrvatski jezik. U tom razdoblju radi kao novinarka u Večernjem listu, u Sveučilišnoj knjižnici vodi posjetitelje stalne izložbe Glagoljica, volontira u Gradskoj knjižnici Opatija. Od 2000. predaje Hrvatski jezik u OŠ, postiže zapažene rezultate na državnim natjecanjima (Lidrano) i organizira projekte (najbolji državni eko-projekt za škole na natječaju INE i Novog lista). Upisuje magisterij na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu „Suvremena osnovna škola“. Sudjeluje u izradi završnih ispita za HJ u organizaciji NCVVO, mentor je u metodičkoj vježbaonici za studente FFRi, članica povjerenstva za polaganje stručnih ispita za razrednu nastavu, logopediju i likovnu kulturu te radne skupine za izradu programa produženog boravka Grada Rijeke te kurikuluma izvannastavne aktivnosti Moja Rijeka, također u organizaciji Grada. 2016. se zapošljava u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji. U PRHG je koordinatorica eksperimenatalnoga programa Škola za život, članica je Radne skupine predmetnog kurikuluma za Hrvatski jezik i mentorske skupine Hrvatski jezik u virtualnim učionicama Loomen u sklopu „Škole za život“. Članica RS za izradu standarda zanimanja – kroatistika u sklopu projekta Kroatistika, Filozofija, Andragogija i Kulturologija usklađivanje s HKO-om (KAFK-a) te RS za izradu kurikuluma građanskog odgoja za srednje škole Centra za studije mira i konflikata FFRI. Mentorica je treću godinu zaredom najboljem srednjoškolskom listu HR, organizira javna književna i novinarska događanja u sklopu izborne nastave HJ te intenzivno surađuje s nevladinim organizacijama i ustanovama u kulturi. Sudjelovala je u nekoliko međunarodnih Erasmus aktivnosti, TeechMeet webinarima i e-predstavljanjima primjera dobre prakse. Nagrađena je kao jedna od najboljih učiteljica.

Laura Angelovski
Prva riječka hrvatska gimnazija
Croatia

Rođena 1986. u Lancianu, Italiji. Na Filozofskom fakultetu u Rijeci diplomirala je hrvatski jezik i književnost i filozofiju, summa cum laude. Nakon završetka fakulteta jedno vrijeme radi kao asistent u nastavi za djecu s poteškoćama u učenju za što je osposobljena edukacijama udruge IDEM, a paralelno radi u početku kao demonstrator, kasnije kao vanjski suradnik na diplomskom studiju filozofije iz kolegija Školska praksa 1 i 2. S dr.sc. A. Golubović objavljuje rad „Metodika nastave filozofije“, 2017. godine. 2013. godine kreće s radom u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji gdje predaje filozofiju, logiku i etiku. Redovito je mentor učenicima na natjecanjima iz filozofije i logike, a školske godine 2016./2017. dobiva i priznanje Agencije za odgoj i obrazovanje za osvojeno prvo mjesto na Državnom natjecanju iz filozofije. Voditeljica je Debatnog kluba PRHG s kojim ostvaruje uspjehe na natjecanjima i turnirima. Mentor je metodičkih vježbi za studente. Od početka rada završava mnoge edukacije o korištenjima i primjeni web 2.0. alata u realizaciji nastave, za što 2018. dobiva i nagradu Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu inovativnih digitalnih sadržaja. Članica je fokus grupe u sklopu projekta Kroatistika, Filozofija, Andragogija i Kulturologija usklađivanje s HKO-om (KAFK-a) te tima za kvalitetu u školi. Voditeljica je i sudionica mnogih projekata na raznim razinama, od kojih izdvajamo samo neke: „Antikorupcijski program PRHG“, „Obilježavanje Svjetskog dana filozofije“, „Mi i migranti“, Erasmus projekt KA1 “CLIL and Language development“, Erasmus projekt KA2 „School Innovation Labs“, „Građanski odgoj u srednje škole“ Centra za studije mira i konflikta.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC