Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Virtualna nastava s potpisom Google učionice

Prijelazom na online nastavu našle smo se u nezavidnoj situaciji gdje je trebalo samostalno organizirati nastavu na daljinu. U školi je dogovoreno da nam učionicu mijenja Google drive gdje je svaki nastavnik imao svoj folder u koji je stavljao gradivo za pojedini dan. Nama matematičarkama to nikako nije dogovaralo. Nekoliko dana smo tražile druge načine kako organizirati nastavu na daljinu uzevši u obzir specifičnost našeg predmeta i tjedni fond sati nastave. Tražile smo način na koji ćemo lako pratiti aktivnost učenika, dijeliti s njima materijale i videolekcije te organizirati sve njihove zadaće na jednom mjestu. Carnet je objavio da je Google classroom besplatan sa aktivacijom preko AAI računa te smo, u moru drugih platformi, i tamo otvorile račun. Vrlo brzo je postalo jasno kako je to upravo ono što nama treba - sjajan alat koji zamjenjuje redovnu učionicu. Svi učenici su se sa svojim AII podacima uključili u svoj razred, dobili su upute na koji način će pratiti nastavu i predavati domaće zadaće. Na kraju smo provele i anketu o njihovom zadovoljstvu takvim obilikom nastave i većina se složila da bi vrlo rado preko Google classrooma imali nastavu svih predmeta. Nama se rad u Google učionici svidio u tolikda smo odlučile nastaviti s korištenjem bez obzira na vid nastave koji nas očekuje u rujnu.

Tea Borković
Osnovna škola Grabrik
Croatia

Tea Borković, prof., učiteljica je Matematike i Fizike te je 2018. promovirana u zvanje učitelja savjetnika. Uz to je vanjska suradnica Učiteljskog fakulteta u Zagrebu u zvanju predavača od 2016., povremena vanjska suradnica NCVVO-a, autorica i recenzentica za izdavačku kuću Školska knjiga te predavač u Centru izvrsnosti Karlovačke županije u okviru projekta KARADDAR. Dugogodišnji je član Školskog tima za rad s potencijalno darovitim učenicima i Školskog preventivnog programa u okviru kojih svake godine priprema i provodi radionice i predavanja za učenike i njihove roditelje. Član je organizacijskog tima za provedbu “Mathopia” matematičkih subota i ekipnog natjecanja “KAmatKA” za učenike cijele Karlovačke županije. Kao članica radne skupine za Matematiku u okviru provođenja programa Škola za život sudjelovala je kao autorica video lekcija za podršku učiteljima za vrijeme nastave na daljinu 2020.godine.

Antonija Capan
Osnovna škola Grabrik
Croatia

Antonija Capan, mag. educ. math., učiteljica je Matematike. U radu s učenicima zanima se za primjenu matematike u svakodnevnom životu, matematičke igre i matematiku u igrama i mozgalicama. Intenzivno se bavi idejama integracije nastavnih predmeta i izvođenjem integriranih nastavnih satova, pogotovo integracije Povijesti i Matematike te Geografije i Matematike. Autor je digitalnih obrazovnih sadržaja te suautor radnih listova namijenjenih integriranoj nastavi Povijesti i Matematike za peti i šesti razred: “Heureka - brojevi su stvorili povijest”, "Heureka - s brojevima u novi svijet". Predavač je u Centru izvrsnosti Karlovačke županije u okviru projekta KARADDAR. Član je Radne skupine predmetnog kurikuluma za Matematiku. U sklopu projekta Škola za život objavila je nekoliko metodičkih preporuka i videolekcija.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC