Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Obrnuta učionica u fizici, kemiji i biologiji

Obrnuta učionica (eng. „flipped classroom“) je metoda u kojem je tradicionalni pojam učenja u učionici preokrenut tako da se učenici već kod kuće, prije dolaska u razred, upoznaju sa temom, istraže, zabilježe svoja razmišljanja, a vrijeme u učionici koristi se za pitanja, eksperiment, vježbanje, rješavanje problemskih zadataka i za suradničko učenje. Ovakvim načinom poučavanja učenici su u centru poučavanja i zaposleni su aktivnostima koje zahtijevaju suradnju s drugim učenicima i učiteljem i koje se temelje na rješavanju problema. Time se uloga učitelja mijenja prema ulozi voditelja i mentora koji potiče učenike na samostalno i samoregulirano učenje. U interaktivnom izlaganju biti će prikazani primjeri dobre prakse na temama Morske orgulje (valovi), Tlak oko nas (tlak), Crveni kupus kao indikator (kiseline i lužine), Hranimo li se pravilno (biološki spojevi), Tijelo u bestežinskom stanju (sila teža) i Fiziologija ronjenja (disanje). Obrnuta učionica kao metoda može se koristiti u klasičnoj nastavi, ali isto tako u on line nastavi uz pomoć IKT tehnologije i digitalnih alata. U obradi navedenih tema korišteni su video materijali, Power prezentacije, Google Disc (Google Forms, Google Documents), Padlet, Lino, Canva i Socrativo. S obzirom da su učenici dio nastave proveli kod kuće bilo je izuzetno važno dati im osjećaj da su ipak dio razreda pa se koliko je to bilo moguće koristilo suradničko učenje makar i na daljinu. U on line nastavi se dosta koristio i samostalni rad učenika na problemima koji su povezani s realnim svijetom i svakodnevnim životom, a bili su povezani sa sadržajima koje je trebalo usvojiti.

Dražena Raguž Šimurina
Osnovna škola Gračani, Zagreb
Croatia

Profesorica fizike i kemije u statusu učitelja mentora. Svakodnevno za pripremu i u nastavi koristi digitalnu tehnologiju te aktivno sudjeluje u projektima škole i natjecanjima. Područje interesa su istraživačka i problemska nastava fizike i kemije, integracija STEM-a i IKT-a u nastavu i projekte i razvoj ključnih kompetencija za 21. stoljeće kod učenika. Dugi niz godina u školi vodi projekt „Veliki za male“ u kojem učenici sedmih razreda izvode pokuse za učenike četvrtih razreda iz različitih područja fizike i kemije. Od 2006. godine redovito sudjeluje u znanstvenom istraživanju OECD/PISA ( područje prirodoslovne pismenosti), 2013. godine sudjelovala u edukaciji „Inovativna rješenje e-učenja za podršku nastavi“, 2015. godine završen tečaj “Inspiring Science Education“ (suvremene metode poučavanja, e-alati i e-resursi) te završen tečaj „Inovativni nastavnici; primjena obrazovnih trendova i digitalnih alata“. Voditelj je programa Globe, administrator resursa i administrator e-dnevnika. Članica je školskog projektnog tima K2 Erasmus ( The Green Microbit) i članica dva eTwinning projekta „Ostaje li znanje o gustoći u dugoročnom pamćenju učenika“ i“ Ostaje li znanje o tlaku u dugoročnom pamćenju učenika“. Različitim stručnim usavršavanjima i korištenjem digitalnih alata doprinosi obogaćivanju nastave i povećanju motivacije i interesa učenika te nastoji nastavu učiniti suvremenijom i kvalitetnijom.

Kristina Gajski
Osnovna škola Gračani, Zagreb
Croatia

Profesorica biologije, radi u osnovnoj školi kao učiteljica prirode i biologije u svojstvu učitelja mentora. Voditeljica je izvannastavnih aktivnosti Ekološke grupe, Prve pomoći i sudjeluje u radu učeničke zadruge Trsek u okviru škole. Suvoditeljica je projekta „Veliki za male“ u kojem učenici šestih razreda izvode pokuse iz područja prirode za učenike četvrtih razreda. Sudjelovala je u znanstvenom istraživanju OECD/PISA u području prirodoslovne pismenosti. Suvoditelj je programa Globe i članica projektnog tima K2 Erasmus – The Greem Microbit. Redovito sudjeluje u projektima škole, natjecanjima i stručnim usavršavanjima, kako bi slijedila najnovije pedagoške trendove integracije STEM-a i IKT-a u nastavu.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC