Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Upotreba mikroračunala u mjerenju fizikalnih veličina

Za ovo inovativno mjerenje fizikalnih veličina, u našem slučaju kuta, udaljenosti i visine, upotrijebili smo mikroračunalo pod nazivom micro:bit. Da bi smo odredili navedene veličine, koristili smo ugrađeni senzor položaja, odnosno akcelerometar, koji je sastavni dio pločice micro:bita, te njegove kontrolne tipke kao i display za prikaz podataka mjerenja. Micro:bit smo smjestili u pripadajuće kućište zajedno sa Li baterijom. Potrebno je bilo i napisati programski cod u programskom jeziku MicroPython-u. Kompletan uređaj je ustvari jedna vrsta klinometra, sa velikim poboljšanjem. Kao što je poznato za mjerenje visine klasičnim klinometrom je potrebno prvo izmjeriti udaljenost do objekta, što u našem slučaju uređaj odredi sam. Inovativna metoda rada je i u tome da učenici osnovne škole ne moraju visinu određivati pomoću tangensa kuta jer je sav proračun već isprogramiran. Sam rad uređaja će biti prezentiran u živo, a njegov rad objašnjen u PP prezentaciji. Uređaj je razvijen u sklopu provedbe projekta „Drvokod“ koji se zasniva na determinaciji i elektroničkom označavanju drveća u našem školskom dvorištu, te se veliki dio terenske nastave upravo se i provodi u dvorištu škole. Budući da su učenici imenovali sve vrste drveća, želja je bila izmjeriti visinu svakog drveta. To smo mjerili standardnim postupcima no sinula je ideja o korištenju micro:bita kao uređaja za mjerenje visine stabla čime bi olakšali rad na projektu. Upravo su nas događaji ovog proljeća prisilili da biljke u punom cvatu, sunce i mirise doživimo iz sigurnosti vlastitoga doma, ali nas nisu obeshrabrili da budemo inovativni i da stvaramo.

Bernarda Musović
IV. osnovna škola Bjelovar
Croatia

Bernarda Musović, profesorica biologije i kemije. Aktivna u STEM području. Koristi napredne tehnologije u nastavi. Bavi se programiranjem i uvođenjem te korištenjem micro:bit-a u nastavi. Polaznica je mnogobrojnih CARNET-ovih tečajeva i seminara. Aktivno je sudjelovala u osmišljavanju projekta “Drvokod” te njegovom predstavljanju na CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji 2018. u Šibeniku, Međunarodnoj konferenciji Mipro 2019. u Opatiji te putem webinara „Škola za život“. Članica je Udruge informatičara Bjelovarsko-bilogorske županije.

Branko Raičković
IV. osnovna škola Bjelovar
Croatia

Branko Raičković je nastavnik matematike – fizike. Zaposlen u IV. osnovnoj školi Bjelovar kao učitelj-mentor informatike i izvannastavne aktivnosti robotike Osim toga voditelj je škole robotike, Croatiam Makers lige, microbit edukacija za djecu i odrasle. Ističe se u radi sa mladima, te na državnim natjecanjima informatike, robotike, robotskog spašavanja žrtve, NEXT generacije, HONI, JHI Olimpijada itd postiže zavidne rezultate. CARNet školski administrator resursa, Državni ICTEdu edukator (AZOO-CARNet-MZOS). Autor projekata „Abeceda informatike“ , izvoditelj projekta STEM junaci, LEGO lige, WER natjecanja itd. Suautor je edukacijsko ekološkog projekta „DRVOKOD“ (integracija informatike i biologije), kojem se 2019. i 2020. godine priključilo 20 osnovnih škola u Hrvatskoj. Uz svoje redovito zvanje posjeduje i više certifikata kao što su; PLC programer - (FER Zagreb), CNC programer - MRAZ G.m.b.h. Munchen, Ambasador micro:bit-a IRIM, te Europski certifikat ECDL expert i ovlašteni ECDL ispitivač. Sada obnaša dužnost predsjednika Udruge informatičara Bjelovarsko bilogorske županije, te predsjednika Zajednice tehničke kulture Bjelovarsko-bilogorske županije. Više puta nagrađivan od strane Grada, Županije i Države, od čega treba istaći: Povelju povodom 60 godina HZTK, Zlatnu Plaketu „Grb grada Bjelovara“ za doprinos tehničkoj kulturi, te mu je dodijeljeno počasnog zvanja Instruktora-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture. Dodijeljeno mu je i Priznanje povodom 60 godina djelovanja Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture. Ujedno je i „Nagrađeni učitelj 2019“ od strane Ministarstva Znanosti i obrazovanja. Posebno treba istaći predavanja na CARNet-ovoj konferenciji i 42. Međunarodnom znanstvenostručnom i tehnološkom skupu MIPRO 2019. Dobitnik je Državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić“, za 2019. godinu.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC