Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Infografika – praćenje i vrednovanje u digitalnom okruženju

Infografika kao vizualna prezentacija informacija, podataka ili znanja korisna je kad želimo kompleksne informacije i složene podatke predstaviti na jednostavan i vizualno atraktivan način. Korištenje infografike u učionici je izuzetno vrijedno, a izazovi online nastave te mogućnosti vrednovanja (formativnog i sumativnog) nastavnicima daje mogućnost da infografiku koriste za praćenje i vrednovanje učenika u digitalnom okruženju. Sudionici će imati priliku vidjeti nekoliko gotovih primjera infografike, analizirati ih i evaluirati te na taj način ukazati na mogućnosti primjene infografike u različitim nastavnim predmetima i multidisciplinarnom obrazovnom procesu. Cilj radionice je jačati kompetencije sudionika za praćenje i vrednovanje korištenjem infografike u digitalnom okruženju. Za ostvarenje navedenog cilja na samom početku potrebno je objasniti i opisati infografiku, utvrditi razlike između dobro izrađene i loše infografike, a nakon toga izraditi infografiku na temelju dobivenog zadatka koristeći dva digitalna alata: Canvu i Piktochart. Kako bi se moglo komparirati navedene digitalne alate polovica sudionika će dobiveni zadatak raditi u Canvi, a druga polovica u Piktochartu. Sudionici će na temelju dobivenih uputa strukturirati infografiku koristeći slike, grafičke elemente, simbole i ikone bez prevelike količine teksta i bez previše detalja. Naglasak je stavljen upravo na glavnu poruku. Osim sa izradom sadržaja, sudionici će se upoznati s mogućnostima objavljivanja kreirane infografike. U završnom dijelu radionice sudionici će kreiranu infografiku postaviti u galeriju radova kreiranu u Padletu. Nakon objave radova provodi se vrednovanje kao učenje ( samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje) ispunjavanjem pripremljene rubrike. Na taj način koncept same radionice predstavio bi simulaciju stvarnih uvjeta u učionici.

Suzana Mikulić
Ekonomska i upravna škola, Split
Croatia

Nastavnica ekonomske grupe predmeta i informatike u Ekonomskoj i upravnoj školi u Splitu, 2016. godine promovirana u profesoricu savjetnicu. Dugogodišnja urednica školske web stranice te predavačica na brojnim državnim, međužupanijskim i županijskim skupovima. Koordinatorica radne skupine za izradu standarda zanimanja za područje Ekonomije, voditeljica ESF projekta FINAME PRO- kompetencije za uspješnije cjeloživotno učenje i izazove suvremenog društva. Primjenjujući suvremene metode poučavanja u svom radu, aktivno u školi promiče razvoj digitalnih kompetencija kod nastavnika i suradnika škole.

Jozica Pažanin
Ekonomska i upravna škola, Split
Croatia

Od 2005. godine kontinuirano radi kao prof. Informatike u osnovnoj i srednjoj školi. Tijekom svog rada primjenjuje suvremene metode poučavanja i koristi e-učenje kao novi model obrazovanja. Autorica je mnogobrojnih javno objavljenih digitalnih sadržaja i online kolegija koje kontinuirano koristi u nastavi. Mentorica je studentima nastavničkog smjera PMF-a u Splitu. Posljednjih godina sudjeluje u različitim edukacijama nastavnika kroz više državnih obrazovnih projekata. Održala je više predavanja na raznim stručnim i znanstvenim skupovima. Završila je E-learning akademiju, smjer Course Design a trenutno polazi doktorski studij „Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti“.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC