Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Problemsko učenje u nastavi Prirode u digitalnom okružju

Jedna od temeljnih zadaća nastave prirode i biologije je razviti interes učenika prema prirodnim znanostima, osposobiti ih za objašnjavanje prirodnih i izazvanih pojava te rješavanje problema u različitim svakodnevnim situacijama. Živimo u makroskopskom svijetu kojega opažamo, a sama objašnjenja bioloških procesa ponekad se nalaze na apstraktnoj razini. Upravo stoga u nastavi treba razvijati kompetencije iz matematike, prirodnih znanosti i tehnologije te digitalnu kompetenciju. Sve je to moguće dobro osmišljenim aktivnostima te implementacijom informacijske i komunikacijske tehnologije u funkciji problemskog i istraživačkog učenja. To je bio razlog primjene problemskog učenja (engl. PBL - Problem based learning) te predstavljanja rezultata radova primjenom digitalnih alata poput Moovly, Glogster, PPT… Interaktivnim izlaganjem predstavit će se iskustvo implementacije PBL u nastavi prirode tijekom nastave na daljinu.

Dragana Mamić
Osnovna škola Sućidar Split
Croatia

Dragana Mamić je profesorica biologije i kemije. Radno iskustvo je stekla radeći kao voditeljica obrazovanja odraslih i predavačica u Centru za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata u Splitu. Od 2010. zaposlena je kao učiteljica prirode, biologije i kemije u Osnovnoj školi Sućidar u Splitu. Napredovala je u zvanju te je učiteljica savjetnica. Mentorica je učenicima na natjecanjima iz biologije državne razine. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća učitelja prirode i biologije. Suradnica je PMF-a Split i Filozofskog fakulteta jer vodi vježbaonicu za biologiju za kolegij Metodika nastave biologije. Mentorica je pripravnicima, te je članica Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita učitelja prirode i biologije. Održala je niz stručnih predavanja učiteljima prirode, biologije i kemije te razredne nastave na različitim razinama (školska, županijska, međužupanijska). Autorica je članaka u stručnim časopisima i E-priručnicima kao i ispita znanja iz prirode i biologije. Recenzentica je udžbenika i radnih bilježnica iz prirode. Sudjelovala je u znanstveno–istraživačkim i Erasmus Plus projektima. Izrađivala je nastavne planove i programe za obrazovanje odraslih.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC