Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Grupni rad u online nastavi

Kvalitetno online učenje predstavlja interaktivni obrazovni proces koji se uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije odvija između osposobljenih učenika i učitelja te podrazumijeva dobro isplanirane nastavne jedinice i aktivnosti dostupne na kvalitetnim i unaprijed dogovorenim platformama. U cilju poboljšanja ishoda učenja i trajnosti znanja primjenjuju se različite nastavne metode usmjerene na učenike i njihovu aktivnu ulogu na satu. Jedan od primjera aktivnog učenja je grupni rad koji je prelaskom na online nastavu postao pravi izazov budući da ga je bilo teže organizirati u situaciji hitnog online učenja te je manji broj učitelja bio osposobljen za takve aktivnosti. Interaktivnim izlaganjem sudionicima će biti predstavljene mogućnosti korištenja različitih platformi (MS Teams, Zoom i Padlet) u organizaciji grupnog rada u online nastavi društvene i prirodne skupine predmeta (Povijest/Kemija) te za učenike različitih dobnih skupina pa je aktivnosti moguće realizirati u osnovnoj i srednjoj školi. S ciljem realizacije aktivnog učenja predstavljena će biti i mogućnost korištenja inovativnog pristupa Obrnute učionice te prednosti koje donosi upravo u organizaciji grupnog rada u online nastavi. Prije samog sata učenik će pristupiti informacijama u digitalnom obliku, primjerice video lekcijama, Genially ili PowerPoint prezentacijama koje će autorice iz svoje nastavne prakse s učenicima od petog do osmog razreda predstaviti okupljenim sudionicima. Komunikacija sa sudionicima izlaganja planira se provesti putem pitanja i razmjenom mišljenja te njihovim uključivanjem u odabranu platformu i podjelu u grupe čime se stavljaju u ulogu učenika koji se potiču na aktivnost i kritičko razmišljanje uz stalnu podršku i usmjeravanje učitelja.

Suzana Jagić
OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec
Croatia

Rođena je 5. prosinca 1970. godine u Varaždinu. Živi u Ivancu gdje je završila osnovnu školu. Srednjoškolsko obrazovanje nastavila je u Čakovcu (danas Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec). Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu završila je dvopredmetni studij Povijesti i Geografije. Na istome je fakultetu magistrirala 2008. i doktorirala 2012. godine te tako stekla akademski stupanj doktorice znanosti. Prvo radno mjesto bilo joj je u OŠ Vidovec, a od 1996. radi u OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec kao učiteljica Povijesti i Geografije, odnosno učiteljica Povijesti (od 2000.). Godine 2007. napredovala je u zvanje učitelja mentora, a 2012. stekla je napredovanje u učitelja savjetnika što je i potvrdila 2017. godine. U svome radu posebice pokazuje interes za problematiku povijesti školstva na općoj i lokalnoj razini te za očuvanje zavičajne baštine. Taj interes uspješno uključuje u svoje programe rada, prenosi na učenike u redovnoj i dodatnoj nastavi Povijesti te izvannastavnoj aktivnosti kroz radionice i obilježavanjem važnih prigoda vezanih za zavičajnu povijest i uz primjenu IKT-a.

Melita Brodar
OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec
Croatia

Rođena 16. prosinca 1975. godine u Varaždinu. Živi u Ivancu gdje je završila osnovnu školu. Srednjoškolsko obrazovanje nastavila je u Gimnaziju u Varaždinu. Diplomirala 2000. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer profesor kemije. Od 2006. godine radi u OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec kao učiteljica kemije. Godine 2013. napredovala je u zvanje učitelja mentora, a 2018. stekla je napredovanje u učitelja savjetnika. Redovito se stručno usavršava, polaznik je mnogih radionica i webinara, u svoj rad uključuje znanje iz IKT-a. Uključena je u rad s darovitom djecom, predavač je na Centru izvrsnosti kemije u Varaždinu, online mentor darovitoj djeci pri Udruzi Dar.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC