Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Nedostaje li ti dramska?

Sat školske dramske skupine obično je vrlo omiljeno vrijeme kada učenici u strukturiranim igrama i tehnikama usvajaju vještine scenskoga izraza i razvijaju suradnju, kreativnost, maštovitost, ali se i lakše socijaliziraju i osvješćuju svoje različitosti. Je li u nastavi na daljinu sat dramske i općenito izvannastavnih aktivnosti zapostavljen? Kako održati sat dramske skupine u izazovima nastave na daljinu? U ovom izlaganju u više primjera iz prakse dugogodišnje voditeljice dramske skupine pokazat će se kako dramski odgoj primijeniti u nastavi na daljinu, na satu dramske skupine, ali i primjenjujući tehnike dramskoga odgoja u predmetnim kurkulumima, s pomoću digitalnih alata kojima će učenici, članovi dramske skupine i ostali, primijeniti i usvojiti dramske igre i dramske tehnike važne za razvijanje kreativnosti, socijalizacije, suradnje i scenskih vještina te stvarati vlastite scenske improvizacije, iako ne mogu izravno i neposredno sudjelovati na satu dramske skupine. U izlaganju su predstavljeni primjeri dramskih igara, vježba i tehnika koje svaki sudionik može primijeniti u nastavi te njihove inačice za provedbu u nastavi na daljinu. Predstavljene su dramske igre upoznavanja, razgibavanja, zamišljanja, jezične igre, govorne igre, tehnike pripovijedanja, scenske improvizacije, izrada vlastitoga malog kazališta, sve u novom obliku digitalnoga okruženja.

Nataša Jurić Stanković
OŠ Petra Krešimira IV., Šibenik
Croatia

Nataša Jurić Stanković učiteljica je Hrvatskoga jezika u OŠ Petra Krešimira IV. u Šibeniku već 28 godina, u zvanju učitelja savjetnika. Dugogodišnja je voditeljica školske dramske skupine s kojom je godinama izvodila dramske predstave na svim razinama LiDraNa. Vodi dramske radionice na Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku te radionice o dramskom odgoju za učitelje. Autorica je priručnika o primjeni dramskoga odgoja u nastavi Hrvatskoga jezika te udžbenika jezika od 5. do 8. razreda. Sudjeluje u europskim školskim projektima i redovito se stručno usavršava. Članica je Hrvatskoga centra za dramski odgoj u kojemu je stekla zvanje dramskoga pedagoga.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC