Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Nastava engleskoga jezika u moru IKT alata

2020. godina donijela je neočekivani i nagli prijelaz na nastavu na daljinu, a nastavnici su odjednom morali savladati masu alata za rad kao i učenici kojima su se neki alati pokazali izuzetno lagani i pristupačni, dok su se u drugima teže snalazili. Kroz izlaganje daje se prikaz korištenih IKT alata u nastavi engleskoga jezika viših i nižih razreda osnovne škole, te inovativne nastavne metode od suradničkog učenja do projektnog rada. Rezultati anketa provedenih tijekom online nastave među učenicima omogućili su sažimanje i odabir alata za uporabu koji su se pokazali efikasnima u klasičnoj i online nastavi kao što su Quizizz, Kahoot, Wordwall, Padlet, Microsoft Forms i Microsoft Teams. Osim alata za vrednovanje, daje se i prijedlog rješenja prikaza i pohrane nastavnih materijala i sadržaja na Edutorij ili kroz vođenje blogova i web stranica na Bloggeru, Wordpressu i Weebly. Sve aktivnosti integrirane su u školski Kurikulum te u redovne satove engleskoga jezika te u rad eTwinning grupe kao izvannastavne aktivnosti, a dio su i Erasmus+ KA1 projekta „Ready – Set – Step Up“.

Tea Horvatić
Osnovna škola Strahoninec
Croatia

Učiteljica engleskog jezika i mentor iz Osnovne škole Strahoninec gdje radi 12 godina. Microsoft Educator Expert za 2020.-2021., entuzijast u eTwinningu i koordinator programa Erasmus+ za KA1 projekte. Tea radi u maloj prigradskoj školi pored Čakovca i predaje engleski u nižim i višim razredima škole. U radu rado koristi IKT tehnologije i voli istraživati nove načine poučavanja. Kroz projekte programa Erasmus+ proputovala je diljem Europske Unije, od Finske, Francuske do Malte i Španjolske gdje je stekla zanimljiva iskustva za praksu u nastavi. Svoja znanja rado dijeli s kolegama kroz učiteljske grupe, organizaciju radionica u svojoj školi te na svom blogu i na društvenim mrežama.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC