Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

COVID-19<4Cs+AI

Naslov ovog interaktivnog izlaganja predstavlja primjer metodološke formule kako je izazov COVID-19 krize u doba potpunog lockdown perioda uspješno prevladan. Radi se o eTwinning projektu koji se provodio od početka nastavne godine, pa zato i podnaslov 'Hibridna nastava' – projekt je bio integriran u nastavu engleskog jezika, i u trenutku prelaska na Nastavu na daljinu zbog svog IKT/AI-karaktera pridonio je jednostavnoj i tečnoj implementaciji nastave engleskog jezika i samog projekta. Učenicima je omogućio razvijanje vještina 21.st. - kritičko mišljenje, kreativnost, komunikaciju i suradnju (4Cs), uz pedagoško-psihološku potporu u doba izolacije. U svojim fazama projekt sadrži i virtualno vršnjačko vrednovanje, i u konačnici sumativno vrednovanja učeničkih postignuća pomoću rubrika. Tema projekta su omiljene knjige, a naslov 'Fostering critical thinking through storytelling'. Partneri: Grčka, Italija i Hrvatska. Radni proces: odabir omiljenog naslova, prezentiranje naslova unutar virtualnog okruženja, kreiranje novih priča naslanjajući se na original u internacionalnim grupama, poseban online event: Internacionalna konferencija pripovjedača, dizajniranje novih naslovnica i personaliziranih bookmarkera pomoću IKT alata. Učitelj igra ulogu moderatora, koordinatora i supervizora, a učenik istražuje, komunicira, surađuje, kritički razmišlja, kreira, dizajnira i vrednuje. Metode poučavanja kod provedbe ovog projekta su suvremene i inovativne. Cilj ovog interaktivnog izlaganja: promovirati promišljanje i djelovanje sudionika u skladu s obrazovnim trendovima 21.st., te primjena suvremene nastave u razredu.

Tajana Bundara
OŠ Manuš - Split
Croatia

Zaposlena u OŠ Manuš u Splitu kao učitelj mentor engleskog i njemačkog jezika. Od samog početka rada u OŠ Manuš pokazuje interes za rad na projektima (koordinator KA2 Erasmus+ projekta 'Mi djeca EU kažemo…', osnivač i koordinator 3 eTwinning projekta). Provedeni projekti su nagrađivani eTwinning oznakom kvalitete. Svojim radom na eTwinning projektima pridonijela je plasiranju OŠ Manuš među europske škole koje nose oznaku eTwinning škole. Unutar škole osnovala je i vodila Aikido sekciju (majstor aikida 3.Dan), Radio sekciju, te Klub čitanja na stranom jeziku. Navedene sekcije su bile integrirane u Erasmus projekt. Trenutno vodi Storytelling klub kao izvannastavnu manušku aktivnost. 5.10.2019. nagrađivana od strane MZO za doprinos razvoju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava RH kroz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima u školskoj godini 2018./2019. Trenutno član Radne skupine za provođenje cjelovite kurikularne reforme za predmete Engleski i Njemački jezik. Ambiciozna, proaktivna i strastvena prema poslu. Životni moto - Jedina konstanta u životu je promjena. (Heraklit)

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC