Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Humaniziranje tehnologije storytellingom i potragama

Ovo je priča o hrani. Priča koja humanizira tehnologiju. Jesu li 24 rupice u Petit Beurre keksu samo slučajnost ili imaju dublji smisao? Kako i tko je otkrio ketchup? Gdje je sanatorij u kojemu je otkriven recept za cornflakes? U kakvoj je to sve vezi s matematikom? Koja je uloga hrane u očuvanju kulturnog identiteta? Sva ova, a i neka druga pitanja imaju odgovore na različitim lokacijama diljem Zemlje. Iako ih trenutno nije moguće fizički obići, pogotovo ne u par sati, tehnologija i upotreba različitih alata nam je to omogućila. Motivirajuća priča, tzv. digital storytelling, omogućava nam da tehnologija dobije lice i naličje. Virtualni obilazak sa zadacima na svakoj lokaciji kreirali smo koristeći Google Earth aplikaciju. Svaka lokacija je autentična kao i činjenice dane u opisu. Google Earth omogućio nam je ne samo kreiranje priče već i karte. Pruža 3D prikaz Zemlje temeljen prvenstveno na satelitskim slikama. Program preslikava Zemlju postavljanjem satelitskih slika, zračnih fotografija i GIS podataka na 3D globus, omogućavajući korisnicima da vide gradove i krajolike iz različitih kutova. Sve korištene slike za kreiranje priče dio su kulturne baštine, preuzete s Europeana platforme. Nakon virtualnog obilaska, konačan zadatak pripremljen je u multimedijalnom alatu Genially. Nasuprot tomu, u multimedijalnoj aplikaciji ActionBound app kreirali smo digitalne potrage za blagom kroz upoznavanje drugih naroda i njihovih običaja isto koristeći Europeana platformu. Zajedničko korištenje resursa, integrirano s digital storytellingom i različitim aplikacijama i alatima, pokazalo se iznimno motivirajuće i učinkovito u nastavnom procesu.

Ella Rakovac Bekeš
I. gimnazija Osijek
Croatia

Ella Rakovac Bekeš rođena je u Osijeku, gdje je završila opću gimnaziju i na Sveučilišnom odjelu za matematiku 2002. godine stekla diplomu profesora matematike i informatike. Od iste godine radi u I. gimnaziji Osijek. Na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku 2012. godine stječe zvanje magistra znanosti iz područja tehničkih znanosti. Aktivni je sudionik više međunarodnih i državnih konferencija, skupova i radionica, te autor više znanstvenih i stručnih članaka te digitalnih obrazovnih sadržaja. U želji za stalnim usavršavanjem i unaprijeđivanjem sudjeluje u Erasmus projektima i pohađa masivne online tečajeve. Aktivno objavljuje materijale za unaprijeđenje nastavnog procesa i primjenu inovativnih metoda rada. Područje njenog profesionalnog interesa su integracija IKT-a u nastavu, posebice AR/VR tehnologije, igrifikacija učenja te razvoj ključnih kompetencija za 21. stoljeće. Udana je i majka dvoje djece.

Ivana Štiglec
I. gimnazija Osijek
Croatia

Ivana Štiglec rođena je u Osijeku, gdje je završila jezičnu gimnaziju, a na Pedagoškom fakultetu Osijek i Pedagoškoj akademiji Graz stekla diplomu profesora engleskog i njemačkog jezika. Radila je u osnovnoj školi, a od 2008.godine radi u I. gimnaziji Osijek, gdje je dugi niz godina koordinator međunarodnih projekata (Erasmus+, Comenius, eTwinning). Aktivni je sudionik na više međunarodnih i državnih konferencija, skupova i radionica, te autor stručnih članaka i digitalnih sadržaja. Od 2008. kao Europeana nastavnik ambasador vodi hrvatsku korisnički skupinu i MOOC European Schoolneta pod nazivom Europeana in your classroom. Aktivno objavljuje materijale za unaprijeđenje nastavnog procesa i primjenu inovativnih metoda rada. Voditelj je brojnih webinara i radionica na državnoj i međunarodnoj razini. Udana je i majka dvoje djece.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC