Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Interaktivna izlaganja 15

Četvrtak, 5 Studeni 2020
16:30 - 17:30

Dvorana C

Predsjednica Programskog odbora: Marijana Pezelj, CARNET

Snimke:

Digitalne pridošlice vs digitalni urođenici

Nikada nisi previše star za učenje

Tehnologija u nastavi stranoga jezika na daljinu


Tehnologija u nastavi stranoga jezika na daljinu
Tanja Đurić
Nikada nisi previše star za učenje
Snježana Novaković
Rebeka Kalazić
Digitalne pridošlice vs digitalni urođenici
Gordana Sekulić-Štivčević
Smiljana Perić

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC