Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Interaktivna izlaganja 13

Četvrtak, 5 Studeni 2020
15:15 - 16:15

Dvorana C

Predsjednica Programskog odbora: Vesna Janko, II. osnovna škola Bjelovar

Snimka:

Grupni rad u online nastavi

Istraživački projekt "Intervencija" na Loomenu

Planiraj i organiziraj


Grupni rad u online nastavi
Suzana Jagić
Melita Brodar
Istraživački projekt "Intervencija" na Loomenu
Kristina Rismondo
Planiraj i organiziraj
Martina Trešćec Godek
Saša Špoljarić
Mihael Kivač

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC