Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Interaktivna izlaganja

Petak, 6 Studeni 2020
10:00 - 11:00

Dvorana B

Snimke:

Akcijska istraživanja i digitalne tehnologije

Ljudski kapital u školama i društvo znanja u Hrvatskoj


Akcijska istraživanja i digitalne tehnologije
Klara Bilić Meštrić
Ljudski kapital u školama i društvo znanja u Hrvatskoj
Maja Quien

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC