Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Interaktivna izlaganja AI

Petak, 6 Studeni 2020
10:00 - 11:00

Dvorana A

Predsjednica Programskog odbora: Tomislav Kotnik, VIDI

Snimke:

MET – Measures of Effective Teaching

ARTIE: umjetna inteligencija u osnovnoškolskom obrazovanju

Omoguru - web aplikacija prilagođena učenicima s disleksijom

 


MET – Measures of Effective Teaching
Tomica Turković
ARTIE: umjetna inteligencija u osnovnoškolskom obrazovanju
Ivana Ružić
Omoguru - web aplikacija prilagođena učenicima s disleksijom
Maja Peretić
Petar Reić

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC