Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Interaktivna izlaganja 18

Petak, 6 Studeni 2020
11:15 - 12:15

Dvorana C

Predsjednica Programskog odbora: Andrej Flogie, Zavod Antona Martina Slomška

Snimke:

Mala alatnica

U potrazi za svetim gralom online nastave

Webučionica 2.0


Mala alatnica
Ivana Norac
Dunja Kufner
U potrazi za svetim gralom online nastave
Antonija Capan
Tea Borković
Webučionica 2.0
Sandra Vuk

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC