Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Tripline - Terenska Nastava Na Daljinu

Digitalni alat Tripline omogućuje izradu interaktivnog zemljovida odnosno izradu geografskog plana putovanja s uključenim opisima lokacija, komentarima, fotografijama, video materijalima i poveznicama. Kao takav izvrstan je za planiranje, provedbu i evaluaciju terenske nastave, no vrlo je primjenjiv i svrsishodan u situacijama kada izlazak na teren nije moguće provesti. Koristeći digitalni alat Tripline učenici će steći i proširiti znanja o Hrvatskoj i svijetu, različitostima i sličnostima prirodnih i društvenih obilježja odabranih lokaliteta. Upotrebom digitalnog alata Tripline učenici su potaknuti na iskazivanje kreativnosti, osnaživanje generičkih kompetencija i vještina istraživačkog učenja i na upotrebu IKT-a.

Mirna Kovačić
Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica
Croatia

Rođena 1983. u Koprivnici. Pohađala je OŠ „Đuro Ester“ i Gimnaziju „Fran Galović“ u Koprivnici. 2011. diplomirala je geografiju i povijest na Prirodoslovno matematičkom i Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 2009. godine provela je jedan semestar na Ruskom državnom sveučilištu „Lomonosov“ u Moskvi na Odsjeku za modernu povijest. Nakon završetka studija radi u dvije zagrebačke škole, OŠ „A.B. Šimić“ (2012.-2013.) i OŠ „Stenjevec“(2013.), a nakon toga paralelno u SŠ Kutina i OŠ Đakovački Selci (2013.-2014.) kao nastavnik geografije i povijesti. 2014. godine zapošljava se u OŠ „Đuro Ester“ u Koprivnici gdje radi i danas. Voditeljica je geografske skupine „Volim geografiju“ i povijesne skupine „Povijest za budućnost“. Uključena je u rad s darovitim učenicima, sudjeluje u školskim projektima koji potiču razvoj građanskih i digitalnih kompetencija, te financijske pismenosti. Školski je Erasmus koordinator. Sudionik je nekolicine međunarodnih projekata, sudionik i predavač na brojnim stručnim skupovima i seminarima, na temu Holokausta, ljudskih prava i primjene digitalnih alata u nastavi geografije i povijesti. Ocjenjivačica je projektnih prijedloga kulturnih programa u gradu Koprivnici, recenzentica nastavnih materijala, te autorica brojnih stručnih članaka.

Ivan Piskač
Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica
Croatia

Ivan Piskač rođen je 1987. godine u Koprivnici. 2010. godine završava studij na PMF-MO i stječe zvanje magistra edukacije matematike i informatike. Od rujna 2010. zaposlen je u OŠ "Đuro Ester" u Koprivnici na radnom mjestu nastavnika matematike, a od 2013. i kao administrator eDnevnika. Tijekom svog rada sudjelovao je u nekoliko projekata, među ostalim i u projektu ATS2020, prekograničnom projektu EduTech, projektu Znanje kao dar (rad s darovitim učenicima), KA1 Erasmus+ projektu Going the extra mile, te KA2 projektu "The Challenge of Being Happy in a European Society". Sudjeluje u radu povijesne skupine "Povijest za budućnost" kojoj je cilj dramatizacija odabranih povijesnih događaja. Aktivni je korisnik eTwinning platforme. U radu često koristi digitalne alate u svrhu osuvremenjivanja i podizanje kvalitete nastave.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC