Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Teorija Fraktala Kroz Ultra Fractal

U izlaganju će se objasniti kako se u Centru izvrsnosti SDŽ u nastavi na daljinu za 2. razred srednje škole obradila tema Fraktali. Iznijet će se kratki uvod u teoriju fraktala kao primjenu kompleksnih s naglaskom na korištenje programskog alata Ultra Fractal. Na primjeru Juliaovog skupa objasnit će se mogućnosti programa pomoću kojega nastaju fascinantne slike i animacije. Cilj korištenja ovog alata je potaknuti učenika na samostalno istraživanje parametara koji se pojavljuju u matematičkom modelu te se pritom i kreativno izraziti. Na taj način učenik produbljuje razumijevanje matematičke teorije te uočava njezinu konkretnu primjenu, a konačni rezultat je fascinantna fraktalna umjetnost.

Marija Vrdoljak
Srednja tehnička prometna škola Split
Croatia

Marija Vrdoljak je zaposlena u Srednjoj tehničkoj prometnoj školi kao profesor matematike od 2014. godine, a 2019. godine je promovirana u profesora mentora. Naglasak u njezinom radu je na projektnoj nastavi te često s učenicima sudjeluje u aktivnostima kao što su Festival znanosti i Zlatna večer matematike. Profesorica je držala predavanja na stručnim skupovima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te je održala govor na 7. Kongresu nastavnika matematike u okviru teme Suvremeni trendovi u nastavi matematike. U nastavnoj djelatnosti četiri godine je predavač u Centru izvrsnosti SDŽ i predavač je na Digitalnoj akademiji na učilištu Algebra u Splitu.

Ante Toni Vrdoljak
OŠ Brda Split
Croatia

Ante Toni Vrdoljak je zaposlen u OŠ Brda od 2010. godine. Kao predavač sudjeluje na stručnim skupovima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Kao koautor sudjelovao je na 7. Kongresu nastavnika matematike. Predavač je u Centru izvrsnosti iz matematike SDŽ te je vanjski suradnik na Ekonomskom fakultetu u Splitu od 2012.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC