Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Proširena I Virtualna Stvarnost U Nastavi

Cilj je upoznati građu ljudskog organizma putem digitalnih tehnologija. Spoznati mogućnost korištenja proširene i virtualne stvarnosti u nastavi biologije i matematike.

Zadani cilj će se postići kroz radionice i razmjenom ideja u skupinama i među skupinama. Svaka skupina će proći kroz sve radionice.

1. Izrada holograma

Pomoću plastike i pametnog telefona izraditi projektor za holograme. Sudionici će pomoću mobilne aplikacije Vyomy 3D Hologram Projector projicirati holograme.

2. Google 3D životinje - proširena stvarnost

Proučiti izgled životinje pomoću pametnog telefona i 3 D modela – proširene stvarnosti. Pronalaženje 3D rezultata i interakcija sudionika s njima.

3. GeoGebra 3D - proširena stvarnost

Proučiti izgled geometrijskog tijela pomoću pametnog telefona i 3 D modela – proširene stvarnosti u matematičkoj aplikaciji GeoGebra. Pronalaženje 3D rezultata i interakcija s njima.

4. Bakteriofag - povezati građu bakteriofaga sa izrađenim projektorom za holograme. Pomoću mobilne aplikacije Photomath izračunati oplošje bakteriofaga.

5. VR naočale

Upoznati staničnu građu ljudskog organizma kroz virtualnu stvarnost koristeći VR naočale.

Leopoldina Vitković
Osnovna škola Dore Pejačević Našice
Croatia

Leopoldina Vitković rođena je u Našicama 1980. godine. Opću gimnaziju završila je u Našicama. Završila je studij na Filozofskom fakultetu i stekla zvanje profesora biologije i kemije. Radi u Osnovnoj školi Dore Pejačević Našice kao učiteljica biologije. Projekt menadžerica je za izradu i provedbu EU projekata. Školska je koordinatorica međunarodnog projekta Eko - škole i voditeljica Globe programa. Voditeljica je županijskog stručnog vijeća za učitelje biologije Osječko-baranjske županije.

Branka Burazer
Osnovna škola Dore Pejačević Našice
Croatia

Branka Burazer rođena je u Orahovici 1967. godine. Završila je srednju školu u Našicama, te maturirala kao Suradnik u nastavi. Završila je studij na Pedagoški fakultetu u Osijeku i stekla zvanje profesora matematike i fizike. Radi u Osnovnoj školi Dore Pejačević Našice kao učiteljica matematike. Od 2004. Voditeljica je županijskog stručnog vijeća za učitelje matematike Osječko-baranjske županije. Redovito sudjeluje na državnim stručnim skupovima, međužupanijskim stručnim skupovima i županijskima kao predavač.

Ksenija Orešković
Osnovna škola Dore Pejačević Našice
Croatia

Ksenija Orešković rođena je u Osijeku 1973. godine. Završila je Matematičko-prirodoslovnu gimnaziju u Našicama. Završila je Filozofski fakultet – pedagogijske znanosti u Zagrebu i stekla zvanje diplomirane učiteljice razredne nastave. Radi u Osnovnoj školi Dore Pejačević Našice kao učiteljica razredne nastave. Od 2016. Voditeljica je županijskog stručnog vijeća za učitelje razredne nastave Osječko-baranjske županije.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC