Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Pregled programa

Srijeda, 4 Studeni
11:00 – 11:45Plenary (Dvorana all)
12:00 – 13:15Pozvano predavanje (Dvorana A)
13:15 – 13:45Veliki odmor
13:45 – 15:00Predavanje (Dvorana B)
14:00 – 15:30Radionica 1 (Radionica A)
 Radionica 2 (Radionica B)
 Radionica 3 (Radionica C)
 Radionica 4 (Radionica AI)
14:00 – 15:00Interaktivna izlaganja AI (Dvorana A)
 Interaktivna izlaganja 1 (Dvorana C)
15:15 – 16:15Interaktivna izlaganja 2 (Dvorana B)
 Interaktivna izlaganja 3 (Dvorana C)
15:45 – 17:15Radionica 5 (Radionica A)
 Radionica 6 (Radionica B)
 Radionica 7 (Radionica C)
 Radionica 8 (Radionica AI)
 Radionica (Radionica R)
16:30 – 17:30Interaktivna izlaganja (Dvorana A)
 Interaktivna izlaganja 4 (Dvorana B)
 Interaktivna izlaganja 5 (Dvorana C)
 
Četvrtak, 5 Studeni
10:00 – 11:30Radionica 9 (Radionica A)
 Radionica 10 (Radionica B)
 Radionica 11 (Radionica C)
 Radionica 12 (Radionica D)
 Radionica (Radionica R)
10:00 – 11:00Interaktivna izlaganja AI (Dvorana A)
 Interaktivna izlaganja 6 (Dvorana B)
 Interaktivna izlaganja 7 (Dvorana C)
11:15 – 12:45Okrugli stol (Radionica OS)
11:15 – 12:15Panel rasprava (Dvorana A)
 Interaktivna izlaganja 8 (Dvorana C)
11:45 – 13:15Radionica 13 (Radionica A)
 Radionica 14 (Radionica B)
 Radionica 15 (Radionica C)
 Radionica 16 (Radionica D)
12:30 – 13:30Plenarno predavanje AI (Dvorana A)
 Interaktivna izlaganja 9 (Dvorana C)
13:15 – 14:00Veliki odmor
14:00 – 15:30Radionica 17 (Radionica A)
 Radionica 18 (Radionica B)
 Radionica 19 (Radionica C)
 Radionica 20 (Radionica D)
14:00 – 15:00Interaktivna izlaganja AI (Dvorana A)
 Interaktivna izlaganja 10 (Dvorana B)
 Interaktivna izlaganja 11 (Dvorana C)
15:15 – 16:15Interaktivna izlaganja AI (Dvorana A)
 Interaktivna izlaganja 12 (Dvorana B)
 Interaktivna izlaganja 13 (Dvorana C)
15:45 – 17:15Radionica 21 (Radionica A)
 Radionica 22 (Radionica B)
 Radionica 23 (Radionica C)
 Radionica 24 (Radionica D)
 Radionica (Radionica R)
16:30 – 17:30Interaktivna izlaganja (Dvorana A)
 Interaktivna izlaganja 14 (Dvorana B)
 Interaktivna izlaganja 15 (Dvorana C)
 
Petak, 6 Studeni
10:00 – 11:30Radionica 25 (Radionica A)
 Radionica 26 (Radionica B)
 Radionica 27 (Radionica C)
 Radionica 28 (Radionica AI)
 Radionica (Radionica R)
10:00 – 11:00Interaktivna izlaganja AI (Dvorana A)
 Interaktivna izlaganja (Dvorana B)
 Interaktivna izlaganja 16 (Dvorana C)
11:15 – 12:15Panel rasprava (Dvorana A)
 Interaktivna izlaganja 17 (Dvorana B)
 Interaktivna izlaganja 18 (Dvorana C)
11:45 – 13:15Radionica 29 (Radionica A)
 Radionica 30 (Radionica B)
 Radionica 31 (Radionica C)
 Radionica 32 (Radionica AI)
12:30 – 13:30Interaktivna izlaganja (Dvorana A)
 Interaktivna izlaganja 19 (Dvorana B)
 Interaktivna izlaganja 20 (Dvorana C)
13:45 – 14:45Zatvaranje konferencije

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC